INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka a jej paneláky ako chránená pamiatka… /V./

Petržalka a jej paneláky ako chránená pamiatka… /V./

V predchádzajúcom čísle PN sme otvorili citlivú panelákovú tému informáciou, že české ministerstvo kultúry práve rozhoduje, či zapíše do zoznamu kultúrnych pamiatok brnianske panelákové sídlisko Lesná ako pamiatkovú zónu s právom ochrany. Takže, zlom vo videní panelov, panelákov. Vyslovili sme otázku, či takto dokážeme aj na Slovensku vnímať panelákové sídliská na Slovensku, osobitne našu Petržalku. Či aj ona architektonicky a urbanisticky „stojí za to“, aby sa o nej raz uvažovalo ako o chránenom kultúrnom dedičstve.
Redakcia PN

Panelové sídliská = kritizované je hodnotné

Diskusia, ktorú ste spustili na stránkach Petržalských novín, je veľmi potrebná. Zdá sa, že už ozaj dozrel čas prijať panelové sídliská ako kultúrne dedičstvo a tak s nimi aj zaobchádzať. Sídliská sú totiž zhmotnením hlavného úsilia modernej architektonickej avantgardy v minulom storočí, dať každému človeku dôstojnú strechu nad hlavou. Súčasne reprezentujú hlavné črty moderného urbanizmu, ktorý ako všeobecne uznávaný vzor determinoval stavbu miest v priebehu minulého storočia. Urbanistická štruktúra sídlisk odráža názory moderného urbanizmu na zdravé mesto. Panelové stavebné systémy sú zase vyvrcholením snažení architektov o unifikáciu a typizáciu výstavby, ktoré od samého začiatku sprevádzajú dejiny modernej architektúry. Na druhej strane však netreba zabúdať na to, že moderné sídliská, ich nehierarchizovaná, tradičné typy zástavby ignorujúca urbanistická štruktúra, rovnako ako monotónna, unifikovaná, prefabrikovaná výstavba boli od polovice 20. storočia predmetom kritiky. Tá nakoniec vyústila do zmeny paradigmy v oblasti architektúry a urbanizmu a často viedla aj k úplnému odmietnutiu sídliska a prefabrikácie. Dnes, s odstupom času, pristupujeme k hodnoteniu sídlisk obozretnejšie. Mnohé ich vlastnosti, ktoré boli predmetom kritiky, sa postupne ukazujú ako ich podstatné hodnoty. Medzi ne rozhodne patria voľné plochy zelene, nižšia hustota zástavby, ale aj kvalitná občianska vybavenosť – školy, škôlky, domy kultúry a podobne. Podobné je to aj s prefabrikovanými panelovými bytovými domami, z ktorých väčšina disponuje kvalitnými bytovými dispozíciami a slušným plošným štandardom. Dokonca aj charakteristická pravouhlá textúra ich fasád, odrážajúca panelový konštrukčný systém, predstavuje v kontexte dnešnej bytovej výstavby nanajvýš pravdivé a svojím spôsobom hrdé riešenie.

panelaky, chorvatske
Európa si chráni moderné sídliská
Myšlienka pamiatkovej ochrany moderného sídliska nie je úplne nová a brnianska Lesná nie je prvým príkladom v Európe. Holanďania chránia niekoľko moderných sídlisk v Rotterdame, Briti napríklad moderné mesto Cumbernauld. Pravdou však je, že ak sa prikročí k pamiatkovej ochrane podobnej urbanistickej štruktúry, musí byť, minimálne v národnom kontexte, výnimočná. V zmysle architektonických či pamiatkarských kritérií by malo ísť o pozoruhodnú urbanistickú koncepciu, ktorá priniesla v tej dobe nové originálne riešenie. Malo by pritom ísť o dielo významného autora. Sídlisko by malo byť realizované v zmysle tej koncepcie ako ucelené dielo. Malo by byť dobre zachované v pôvodnej podobe. Hodnotné by mali byť aj architektonické diela, budovy, ktoré napĺňajú urbanistickú štruktúru, ale aj verejný priestor v zmysle úpravy voľných plôch či verejných umeleckých diel. Také kritériá by napríklad v Bratislave spĺňalo sídlisko na Račianskej ulici, Karlova Ves, prípadne sídlisko Medzi jarkami.

chorvatske zima sneh
Petržalské korzo zvyšuje hodnotu prostredia
Okrem týchto architektonických a pamiatkarských kritérií však existuje celý rad ďalších kritérií, ktorých naplnenie je dôležité pre obyvateľov sídliska, má vplyv na ich vzťah k miestu a v konečnom dôsledku ovplyvňuje jeho udržateľnosť rovnako ako zápis do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Vezmime si také centrálne územie Petržalky, pôvodne plánované ako najhustejšie zastavané lineárne centrum tejto mestskej časti, ktoré sa zhodou okolností vyvinulo na lineárny mestský park. Dnes je tento park pre obyvateľov Petržalky a možno aj ostatných Bratislavčanov oveľa dôležitejší ako pôvodná urbanistická koncepcia. Jeho pozoruhodné kvality prispievajú k ich pozitívnemu vzťahu k miestu. Podobne to ale môže byť aj v prípade novej výstavby, keď táto neparazituje na pôvodnom prostredí, ale zvyšuje jeho hodnotu. Takým je napríklad tzv. Petržalské korzo v okolí Gercenovej ulice, alebo dostavba bytových domov na Šustekovej či Pajštúnskej ulici. Tieto nové intervencie síce nie sú v súlade s pôvodnou koncepciou sídliska, napriek tomu zvyšujú jeho užívateľské hodnoty a dodávajú mu potrebnú vitalitu. Vynikajúcim príkladom zhodnotenia zastaraného technického vybavenia sídliska je iniciatíva Spots, ktorá v roku 2013 premenila rad výmenníkových staníc tepla na košických sídliskách na športové, kultúrne či občianske centrá. Rovnako možno zvyšovať aj užívateľské vlastnosti panelových domov. Spomeňme len skvelú prestavbu panelového domu na sídlisku v Rimavskej Sobote, ktorá v roku 2014 bodovala vo všetkých architektonických prehliadkach.
Zdá sa, že pre budúcnosť moderných sídlisk nie je ani taká dôležitá štátna pamiatková ochrana, ale skôr iniciatívni občania, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú. Panelové sídliská potrebujú citlivé vyhodnotenie ich priestorového, prevádzkového a architektonického potenciálu a jeho zhodnocovanie v prospech všetkých obyvateľov. Je nádejné, že také procesy už na mnohých sídliskách po celom Slovensku prebiehajú.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky