INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

K čistote rozhodne prispievajú aj zamknuté kontajnerové stojiská

K čistote rozhodne prispievajú aj zamknuté kontajnerové stojiská

Sídlisková realita. Kontajnery na domový odpad stoja pri chodníkoch. Zaberajú miesta na parkovanie, sú rajom pre bezdomovov a hlodavce. Ak hocikto poklop na kontajneri dostatočne nezatvorí, vtáky a vietor smeti poroznášajú po okolí. V kontajnerových stojiskách, ktoré ale nie sú uzamknuté, sa často „bordel“ z kontajnerov kumuluje okolo nich. Za poriadok okolo kontajnerov zodpovedajú správcovia jednotlivých bytových domov, ale, ruku na srdce, robia to? Navyše nám „naše“ kontajnery zapĺňa odpadom každý, kto ide okolo. Ale – aj okolo kontajnerov chceme mať čisto. Riešenie je jasné. Vybudovať si uzamknuté kryté kontajnerové stojiská. Lenže – toto nikto nikomu nemôže prikázať, musíme sa o to postarať my sami.

„My z Hrobákovej ulice sme si stojisko vybudovali. Trvalo nám to pomerne dlho, ale vyriešili sme to k spokojnosti vlastníkov bytov, lebo všetci mali o to záujem. Mestská časť nám pomohla a pomohli aj vlastníci bytov. Poriadok sa nerobí len v byte, ale aj v dome a pred domom. Pokiaľ nebude záujem vec riešiť od bývajúcich, budú žiť v neporiadku a špine. Neporiadok tam nenarobil primátor ani starosta Petržalky. Čo tak prijať rozhodnutie a žiadať od správcu aby vec riešil?“ Toto napísal do odkazov pre starostu pán Marián z Hrobákovej. Je to jasný príklad, ako by sa to robiť malo. Našťastie, na Hrobákovej nie sú sami. Domov, ktoré si budujú vlastné kontajnerové stojiská, je čoraz viac.kontajnery md

Iniciatíva vybudovať kontajnerové stanovište, resp. prestrešiť a uzamknúť si svoje kontajnery, teda musí vychádzať od vlastníkov bytov, ktorí si túto investíciu schvália na domovej schôdzi. Viacerí tak urobili, ale mnohí situáciu neriešia zrejme z viacerých dôvodov – nepovažujú to za svoju prioritu, nemajú na to financie alebo sa na tom nevedia dohodnúť všetci vlastníci. Často ich odrádza aj to, že pozemky, na ktorých by malo budúce kontajnerové stojisko stáť, patria mestu. A trvá minimálne rok, kým od magistrátu získajú povolenie na ich pozemku prekryté a uzamknuté stojisko vybudovať.

V roku 2010 petržalský miestny úrad zmapoval nevybudované kontajnerové stanovištia v Petržalke. Na žiadosť správcu s najväčším počtom spravovaných bytových domov v Petržalke vytipoval vhodné miesta pre budúce kontajnerové stanovištia a následne túto informáciu zaslali tomuto správcovi. Ale od tohto roku sa zmenilo iba veľmi málo. Stratil správca záujem?

Ako pomáha Petržalka?

– poskytuje dotáciu z fondu rozvoja bývania vo výške max 60% vynaložených nákladov až do výšky 2656 eur

– prispieva na uzamknutie a zastrešenie už existujúcich kontajnerových stanovíšť.

– má spracovanú aj projektovú dokumentáciu, ktorú bezplatne poskytne záujemcom – vychádza v ústrety pri stavebnom konaní

– upozorňuje, informuje, motivuje, pomáha pri vybavovaní povolení

stojisko zamknuté ld

Majú Petržalčania záujem?

„V roku 2013 sme vyriešili 5 žiadostí na dotáciu. Z toho boli dve žiadosti na zastrešenie a uzamknutie a tri žiadosti na vybudovanie nového kontajnerového stanovišťa. Tým, že so žiadateľmi veľmi intenzívne komunikujeme a pomáhame pri podávaní žiadostí, bolo vyhovené všetkým, ktorí si minulý rok žiadosť podali,“ informovala nás Jana Jecková, vedúca oddelenia životného prostredia MÚ Petržalka. Takže – stačí sa len rozhodnúť, priložiť ruku k dielu, využiť všetko, čo poskytuje miestny úrad a môžeme mať okolo seba oveľa čistejšie.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky