INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Čo dokážu ľudia

Čo dokážu ľudia

Bývam v starej časti Petržalky, presnejšie na Hrobárskej ulici, pri cintoríne a som zhrozený z toho, čo niektorí ľudia dokážu. Stačí sa pozrieť za cintorín a uvidíte tú hrôzu! Som živnostník v stavebníctve, ale takéto niečo by som nedokázal, aj keď zberný dvor v Petržalke nestojí za nič. Veď aj by si človek zaplatil, keby mu zobrali odpad, a nie že – už ste tu boli, teraz nemôžete, pretože ste minuli limit na tento rok. Žijeme tam ako na dedine, bez kanalizácie, plynu. Keď si neupraceme ulice a nepokosíme trávu, tak nám nikto nič nespraví, dokonca aj v zime odhrnú iba hlavnú cestu k cintorínu. Hlavná vec, že dane platíme ako v hlavnom meste.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201