INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Chcete si skrášliť svoje okolie?

Chcete si skrášliť svoje okolie?

Keď sa prejdeme po Petržalke, vidíme ten rozdiel. Niekde sú pestrofarebné predzáhradky, inde upravené vnútrobloky s lavičkami a niekde len vypĺznuté trávniky a holá zem. Prečo sa to niekde dá a inde nie? Je to predovšetkým o chuti ľudí. Niekde im nie je ľahostajné ich okolie, chcú mať pekne nielen doma, ale aj pred bránou. Takí ľudia sa vedia dohodnúť so susedmi, priložiť ruku k dielu, nájsť peniaze… A hneď je okolo ich domu krajšie.

Čo k tomu treba?

Ak ste sa už rozhodli a dohodli, treba zájsť na miestny úrad, na odbor životného prostredia a predložiť im svoj zámer. Tam vám poradia, aké rastliny, prípadne dreviny sú pre vašu predzáhradku či upravený vnútroblok vhodné. Majú totiž už skúsenosti s tým, akým rastlinám sa v petržalskej pôde darí, aké stromy a kedy je možné zasadiť, aby ich korene ani v budúcnosti nepoškodili inžinierske siete. Navyše vám mestská časť môže zafinancovať materiál – rastliny, zeminu, mulčovaciu kôru a pod. O ostatné sa už musíte pričiniť sami. Buď vlastnou prácou, alebo sa poskladáte a zaplatíte si firmu, ktorá vám okolie domu skrášli. Ale – verte, že ten prvý spôsob je oveľa zábavnejší. Okrem iného sa navzájom viac spoznáte a novovytvorené vzťahy môžu vášmu spolunažívaniu len pomôcť.

Hlasujte!

Aj tento rok máte ale šancu získať krásny a voňavý vnútroblok zadarmo. V rámci participatívneho rozpočtu mestská časť vytypovala lokality, ktoré sú vhodné na revitalizáciu zelene. Ktorá z troch dostane najväčší počet hlasov, tú skrášli mestská časť.

Vnútroblok Budatínska ulica 41 – 53: vytvorenie záhona z kvitnúcich trvaliek, umiestnenie 6 ks lavičiek, 2 ks odpadkových košov pri chodníkoch a 2 ks samostatne stojacich detských prvkov do trávnika. Predpokladaná cena rekonštrukcie 6-tisíc eur.

Vnútroblok Vígľašská – Šášovská: dosadba stromov, kríkových záhonov, umiestnenie 6 ks lavičiek, 3 ks odpadkových košov a 3 ks samostatne stojacich detských prvkov do trávnika. Predpokladaná cena rekonštrukcie 8-tisíc eur.

Vnútroblok Ambroseho 2 – 12: dosadba stromov, kríkových záhonov, umiestnenie 3 ks lavičiek, 2 ks odpadkových košov. Predpokladaná cena rekonštrukcie 4-tisíc eur.

Hlasovať na webovej stránke www.petzrzalka.sk môžete ešte do 23. februára.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.