INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zviera bez identifikátora vás môže stáť 300 eur

Zviera bez identifikátora vás môže stáť 300 eur

Podľa platnej legislatívy musia byť psy, mačky a fretky do konca septembra označené mikročipom alebo tetovaním. Ak sa tejto povinnosti vyhnete, vystavujete sa pokute do výšky 300 eur. Nariadenie upravujúce povinné čipovanie, teda zavedenie trvalého podkožného transpondéra vychádza zo zákona o veterinárnej starostlivosti 39/2007 a vstúpilo do platnosti v novembri 2011. Výnimkou sú psy označené čitateľným tetovaním vykonaným pred 3. júlom 2011, ktoré je dokladované preukazom o pôvode psa s uvedeným dátum jeho vykonania. Ak však bol pes tetovaný po tomto termíne, povinnosti sa nevyhnete. Pre zvieratá narodené pred 1. 11. 2011 platilo dvojročné prechodné obdobie, ktoré sa končí 30. septembra tohto roka.

Mikročip je veľký ako zrnko ryže a veterinár ho zavedie podkožnou ihlou zvyčajne do oblasti šije za bdelého stavu zvieratka. Cena sa pohybuje v desiatkach eur, určuje si ju veterinárna klinika. Výhodou trvalej identifikácie je, že pri zatúlaní domáceho miláčika vie veterinár pomocou čítacieho zariadenia určiť číslo čipu a skontaktovať majiteľa. Zároveň je aj podmienkou na vydanie tzv. pet passportu, ktorý potrebujete v prípade, že chcete so zvieratkom vycestovať za hranice.

čip pre zviera

Po aplikovaní čipu uvedie veterinár základné údaje o zvierati a jeho vlastníkovi do Centrálneho registra spoločenských zvierat, ktorý vedie Komora veterinárnych lekárov SR. MVDr. Ivan Riečan z Komory nás informoval, že v ňom momentálne evidujú 500 000 zvierat, v akom pomere sú psy, mačky a fretky, však odpovedať nevedel. Uviedol tiež, že s blížiacim sa septembrom počet registrovaných stúpa. „Väčšina majiteľov, najmä šteniat, povinnosť akceptuje. Najmä po argumentácii, že identifikácia zvieraťa môže pomôcť v prípade zatúlania, krádeže a podobne. Sú samozrejme ľudia, ktorí nariadenie ignorujú a ignorovať budú, pokým sa nezačne v praxi kontrola jeho dodržiavania,“ hovorí petržalský veterinár MVDr. Róbert Žuffa z kliniky PET.VET. Z pomedzi ich štvornohých klientov má trvalý identifikátor zhruba 85 % psov a 15 % mačiek. Fretku označenú traspondérom zatiaľ neevidujú.

Kontrolu nad dodržiavaním zákona vykonáva prostredníctvom veterinárnych inšpektorov a iných úradných veterinárnych lekárov regionálna veterinárna a potravinová správa. „Súčasne kontrolu budú vykonávať súkromní veterinárni lekári pri vakcinácii a ambulantnom ošetrení,“ vysvetlila MVDr. Erika Papierniková zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Ak majiteľ zviera odmietne označiť transpondérom, veterinár je povinný nahlásiť ho na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

čipovanie psa

V Českej republike rozhoduje o povinnosti čipovania obecné zastupiteľstvo. Aby pražských majiteľov psov motivovali, v meste poskytli zľavu z dane rozloženú v dvoch rokoch pre tých, ktorí si túto povinnosť splnili. Súhrnná zľava pokrýva náklady spojené s úkonom. Slovensko sa vydalo cestou sankcionovania a o pozitívnej motivácii sa zatiaľ nehovorí. Otázne je, či súkromní veterinári budú ochotní udávať svojich klientov. Najväčšia finančná záťaž bude zrejme kladená na ľudí žijúcich na vidieku, kde na dvore často chovajú psov i mačky. Ak sú vlastníkmi zvierat dôchodcovia či nezamestnaní, poplatky za čipovanie budú pre nich náročné.

Napriek tomu, že zákon platí už takmer dva roky, nie všetci majitelia o ňom vedia. Potvrdzujú to internetové diskusie, ale aj skúsenosť veterinára: „Veľmi málo ľudí je o tejto skutočnosti informovaných. Informácie možno v podstate získať len na stránkach štátnej veterinárnej správy, registra spoločenských zvierat, u veterinára. Na poslednom zasadaní Komory veterinárov padol návrh na isté formy propagácie čipovania v médiách z rozpočtu komory. Aj tak si však myslím, že kým sa nezačne dodržiavanie povinnosti v praxi reálne kontrolovať a sankcionovať, napríklad mestskými policajtmi s čítačkou čipov, vec sa výrazne nepohne ani po 30. septembri 2013,“ dodal MVDr. Róbert Žuffa.

Podrobné informácie nájdete na stránke www.svssr.sk v sekcii Živé zvieratá.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416