INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Lepšie raz vidieť ako trikrát počuť…

Lepšie raz vidieť ako trikrát počuť…

Televízia Bratislava už začala vysielať program zameraný na Petržalku. Počas tohto roka metropolitná televízia prinesie okrem záznamov z rokovaní miestneho zastupiteľstva aj rôzne reportáže, besedy a rozhovory na zaujímavé témy a atraktívnych hostí.

Každý týždeň TV BA po-núkne 13-minútový blokaktuálnych informácií Petržalských 13. Premiéra magazínu bude vždy v piatok večer o 19. h. S dvojmesačnou periodicitou bude TV BA vysielať diskusnú reláciu pod názvom Život v Petržalke. V nej sa hostia budú venovať aktuálnym témam mestskej časti. Prvá beseda je naplánovaná na sobotu, 23. februára, o 11.30 h. Ďalšie premiérové vydania besedy sú na programe 27. apríla, 29. júna, 31. augusta, 26. októbra a 26.decembra.

Z časového hľadiska najväčšia bude diskusná relácia Petržalské spektrum. Celkom 60 minút budú mať poslanci miestneho zastupiteľstva na to, aby vysvetlili svoje názory na dôležité problémy, ktoré trápia Petržalčanov a zároveň informovali o svojom podiele na ich vyriešení. Divák si Petržalské spektrum naladí v premiérach štyrikrát ročne: v sobotu 30. marca o 22. h, 29. júna, 28. septembra a 29. decembra.

Reportáže priamo z prostredia spoločenských a kultúrnych udalostí mestskej časti Petržalka si petržalský divák nájde v špeciálnej relácii Korzo. Prvý príspevok chce TV BA zhotoviť z 13. petržalského maškarného plesu, ktorý sa uskutoční 8. februára v DK Zrkadlový háj.

Aktívnymi spolutvorcami petržalských diskusných relácií môžu byť aj Petržalčania. Stačí, ak svoje otázky budú posielať priamo do televízie Bratislava na adresu moderátorky Alexandry Važanovej vazanova@tvba.sk. Moderátorka vaše otázky a podnety bude tlmočiť priamo diskutujúcim hosťom v televíznom štúdiu.

Tí obyvatelia, ktorí nestihnú sledovať premiéru alebo reprízu petržalských relácií na televíznej obrazovke alebo online na internete, budú si môcť ktorúkoľvek z relácií pozrieť aj prostredníctvom video archívu na www.tvba.sk/mestske-casti/petrzalka/.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201