INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalke nie sú ľudia bez domova ľahostajní

Petržalke nie sú ľudia bez domova ľahostajní

Hoci starostlivosť o ľudí bez domova nie je v kompetencii mestskej časti, ale hlavného mesta, nie sú bezdomovci Petržalke ľahostajní. Kompetentní pracovníci miestneho úradu ich napríklad priamo v teréne pravidelne navštevujú, aby zistili ich zdravotný stav, či nepotrebujú zavolať sanitku alebo previezť do nemocnice, prípadne v zime pomôcť s teplým oblečením. Pomoc samosprávy je však väčšia. Hovorí referent oddelenia sociálnych vecí Ľuboš Koller.

  • V akých podmienkach žijú ľudia bez domova v Petržalke?

Niektorí žijú v nejakých svojich príbytkoch, niektorí spia priamo na lavičkách alebo v opustených prístreškoch, aby na nich  nepršalo. Ale aj pod železničným viaduktom, či v rozpadnutých alebo nedokončených budovách. Aj v maringotkách.

  • Máte zistené, z akých regiónov Slovenska sú táto ľudia bez domova?

V Petržalke za tých šesť rokov, čo robím túto prácu, mám zaevidovaných 287 ľudí bez domova. Z toho zhruba 40 percent sú ľudia mimo Petržalky, mám popísané všetky  regióny. Ľudí z Petržalky je okolo 60 percent.

  • Ako im pomáhate?

Mestská časť sa im snaží pomáhať napríklad tak, že im poskytujeme jednorazové finančné príspevky, sociálnu výpomoc. Nie je vo forme peňazí, ale v poukážkach, za ktoré môžu v obchode kúpiť všetky možné veci okrem alkoholu, cigariet a kávy. Potom sa im snažíme pomôcť pri vybavovaní občianskych preukazov, robíme pre nich zbierky teplého šatstva, pozývame ich na petržalskú kapustnicu, ktorá sa každoročne koná. Snažíme sa pomôcť, ako vieme a môžeme. Je to individuálne, podľa potrieb jednotlivých ľudí bez domova.

  • Aké máte skúsenosti s ľuďmi bez domova? Dokážu sa vrátiť po čase do bežného života?

Ľudia bez domova v Petržalke, s ktorými spolupracujeme, sú na ulici niekedy aj viac ako desať rokov. Je naozaj pravda, že čím menej na ulici, tým je rýchlejší návrat do normálneho života. Hovorí sa, že keď ste na ulici rok, potrebujete na návrat do života minimálne dva roky. Čím menej, tým by to bolo ideálne, len, bohužiaľ, nie sú na to vytvorené všetky podmienky., ktoré by ľudia bez domova potrebovali.

  • Máte prípadne aj nejakú štatistiku úspešnosti návratu do normálneho života?

Zatiaľ sa nám podarilo vrátiť do normálneho života asi štyroch či piatich. Dokonca sme mali pripravenú aj pracovnú ponuku, len, bohužiaľ, na túto ponuku ľudia nereflektovali a zostali bývať tam, kde bývali, hoci sa mohli posunúť ďalej.

  • Dá sa týmto ľuďom vôbec nejako pomôcť?

Je aj skupina ľudí, ktorí sa rozhodli, že chcú žiť na ulici. Ale skôr sú to rôzne prípady – či už nejaký rozvod, úmrtie, neplatenie bytu, teda boli deložovaní a podobné príčiny, ktoré ich dostali na ulicu. Ale pomôcť môžete len tomu, kto o to stojí a kto sa o to aj sám pričiní.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky