INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Vzácna návšteva na Námestí hraničiarov

Vzácna návšteva na Námestí hraničiarov

V rámci projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy mesto zorganizovalo dvojdňový Mayors Adapt City Twinning workshop. Bratislava zorganizovala toto stretnutie ako hosťujúce mesto pre odborníkov zo samospráv nemeckého mesta Brémy a holandského mesta Arnhem a pre zástupcov európskej iniciatívy Mayors Adapt. Keďže súčasťou celomestského projektu je aj Petržalka, zahraniční partneri navštívili aj našu mestskú časť.

Konkrétne Námestie hraničiarov, ktoré je bratislavským pilotným projektom adaptácie na zmenu klímy. Rekonštrukcia námestia totiž znamená jedinečný a nezanedbateľný environmentálny prínos aj z globálneho hľadiska. Dažďová voda z priestorov parku sa odvádza nie do kanalizácie, ale vhodným spádovaním chodníkov a spevnených plôch späť do pôdy a prakticky zavlažuje zeleň. S týmto riešením prišla petržalská samospráva už v roku 2013.

Nemeckí a holandskí partneri tento projekt ocenili, hoci nemohli v tomto ročnom období naplno obdivovať premenu Námestia hraničiarov.

City Twinning program zároveň umožňuje aj návštevu ostatných miest, čím sa budujú partnerstvá medzi európskymi mestami pre prípadnú užšiu spoluprácu v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201