INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vzácna návšteva na Námestí hraničiarov

Vzácna návšteva na Námestí hraničiarov

V rámci projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy mesto zorganizovalo dvojdňový Mayors Adapt City Twinning workshop. Bratislava zorganizovala toto stretnutie ako hosťujúce mesto pre odborníkov zo samospráv nemeckého mesta Brémy a holandského mesta Arnhem a pre zástupcov európskej iniciatívy Mayors Adapt. Keďže súčasťou celomestského projektu je aj Petržalka, zahraniční partneri navštívili aj našu mestskú časť.

Konkrétne Námestie hraničiarov, ktoré je bratislavským pilotným projektom adaptácie na zmenu klímy. Rekonštrukcia námestia totiž znamená jedinečný a nezanedbateľný environmentálny prínos aj z globálneho hľadiska. Dažďová voda z priestorov parku sa odvádza nie do kanalizácie, ale vhodným spádovaním chodníkov a spevnených plôch späť do pôdy a prakticky zavlažuje zeleň. S týmto riešením prišla petržalská samospráva už v roku 2013.

Nemeckí a holandskí partneri tento projekt ocenili, hoci nemohli v tomto ročnom období naplno obdivovať premenu Námestia hraničiarov.

City Twinning program zároveň umožňuje aj návštevu ostatných miest, čím sa budujú partnerstvá medzi európskymi mestami pre prípadnú užšiu spoluprácu v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416