INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka ako pamiatka IV. – Žiaľ, originálne vzory sa zateplením prekryli

Petržalka ako pamiatka IV. – Žiaľ, originálne vzory sa zateplením prekryli

Ako vyše 40 rokov pracujúca historička – pamiatkárka na Mestskom ústave ochrany pamiatok mám čo povedať na tému panelákov a ich ochrany. Do zoznamu pamätihodností MČ Bratislava-Staré Mesto som navrhla prvý panelový dom v Bratislave, Kmeťovo nám. 4-5 (postavený v r. 1956) a prvú panelovú školu v Bratislave (postavenú 1957-58) v Mierovej kolónii zasa do zoznamu pamätihodnosti MČ Nové Mesto.
Panelové sídlisko Petržalka sa stavalo od roku 1973 – informačná tabuľa je zaradená do zoznamu pamätihodnosti MČ Petržalka pod č. PET-2-14 a tiež je v zozname pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel. Žiaľ, v Petržalke sa pri hromadnom zatepľovaní domov prekryli aj pôvodne originálne a pre Petržalku charakteristické fasádne panely s typickými vlnovkovými vzormi a tiež monumentálne maľby.

mozaika, panelák

Myslím si, že s vyhlásením Petržalky (ktorá má 115-tisíc obyvateľov, kým brnianska Lesná 15-tisíc obyvateľov) ako pamiatkovej zóny by bol problém. Najprv by sa mohla do zoznamu pamätihodností navrhnúť časť ešte pôvodných nezateplených objektov Petržalky aj s výtvarným dotvorením sídliska, napr. amfiteáter na Vyšehradskej ulici, plastiky od významných výtvarníkov a i. Neskôr by sa mohli navrhnúť na vyhlásenie za kultúrne pamiatky. Je známe, že prvými panelákmi v Petržalke boli dva objekty na Romanovej ul. č. 33 a 35 a boli skolaudované 3. 8. 1977. K vyhláseniu panelákových objektov Petržalky za pamiatkovú zónu by sa viac vedeli vyjadriť architekti a urbanisti.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.,
historička – pamiatkarka

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201