INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka a jej paneláky ako chránená pamiatka… I.

Petržalka a jej paneláky ako chránená pamiatka… I.

Zatiaľ sa hovorí o možnom zlome. Ten nastane vo chvíli, keď české ministerstvo kultúry na návrh Národného pamiatkového ústavu vyhlási brnianske panelákové sídlisko Lesná za pamiatkovú zónu a zapíše ho do zoznamu českých kultúrnych pamiatok, ktoré treba ochraňovať. Paneláková ochrana sa však nekončí len Lesnou, pokračovať sa má pražskými sídliskami Ďáblice a Invalidovna, kladenskou Sitnou, Bartošovou štvrťou v Zlíne…

A čo my, na Slovensku?
Osobitne v Petržalke s takmer 50-tisícmi panelovými bytmi? Nie, to nie je provokácia, len jednoduchá otázka, ktorú prvýkrát vyslovili aj pamiatkari pred desiatimi rokmi na brnianskom 15-tisícovom panelákovom sídlisku Lesná. Možno niekto v tej chvíli rukou a havlovsky odbil – čo tam, králikárne. Iný možno odpovedal. Ale predsa, čo má akú-takú hodnotu hodnú pozornosti, zachovania ba až ochrany, prečo tomu brániť? Lebo roky bežia, režimy sa striedajú, ľudia sa rodia i mrú a múry, stavby, ak ich čas nestrovil a človek nezbúral, nezničil, tie ostávajú. Ako svedectvo života ľudí. V tom a takom čase. V biednom i hojnom, mierovom i vojnovom, v zdravom i morovom, v slobodnom i utláčanom. Poznáme to: egyptské i andské pyramídy, Forum Romanum, Pražský hrad, banské mestá Kremnica i Banská Štiavnica…
I – stalo sa. Na začiatku minulého roku zriadili v ČR pri Národnom pamiatkovom ústave komisiu na ochranu pamiatok druhej polovice 20. storočia. A tá odporučila na svojom prvom zasadnutí hneď v prvom bode vypracovať návrh, citujeme: „…aby unikátní soubor sídliště Lesná byl prohlášen památkovou zónou s důrazem na zachování urbanistické struktury funkcionalistického urbanismu šedesátých let 20. století.“

paneláky
Po desiatich rokoch sa z fikcie stáva realita. Citujeme ďalej v originále návrhu: „Přestože budovy bytových domů byly sestaveny z typových panelových sekcí T O6B o šířce 3,60×5 = 18m a dosahují tak délek 180 až 212 m, je jejich působení na jižním svahu se střední Čertovou roklí velmi působivé a příznivé.“
Píše sa o nadčasovom urbanistickom koncepte – prevahe oddychových plôch verejnej zelene, osempodlažných obytných blokoch tvoriacich horizontálnu líniu kompozície, jednostrannej zástavbe ulíc s výhľadom do zelene a na centrum mesta, nízkych stavbách občianskeho vybavenia na hlavných peších trasách v zeleni, dômyselnom systéme dopravnej obsluhy zabezpečujúcej centrálny pokojový priestor a o relatívne nízkom zastavanom území.

ihrisko
Čo z toho v Petržalke máme a nemáme? (Máme originálne vnútrobloky s toľkou priestorovou voľnosťou a vzdušnosťou, ba už i vlastnou zeleňou – jedinečné vari v strednej Európe.) Čo by sme mohli mať, keby… Keď panely a z nich paneláky už nie sú prekážkou, hanbou, výsmechom. Naopak. V celkovej koncepcii architektúry a urbanizmu sú hodnotné a hodné ochrany. Súčasnosť ako pamiatková budúcnosť. Naozaj? Aj preto sme oslovili naslovovzatých odborníkov. Osobnosti. Od nás, z Petržalky.

Panel – stavebný železobetónový konštrukčný dielec (nosný, výplňový) doskového tvaru, z ktorého sa montujú stavby alebo ich časti. Vyrába sa obvykle už s povrchovou úpravou, izoláciou, osadenými oknami a balkónovými dverami, zárubňami a pod.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky