INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

V Petržalke vyzbierali takmer 6 ton elektroodpadu

V Petržalke vyzbierali takmer 6 ton elektroodpadu

V decembri sa uskutočnil v Petržalke bezplatný zber elektroodpadu, a to v spolupráci so spoločnosťou Envidom, ktorá má so zberom a likvidáciu elektroodpadu niekoľkoročné skúsenosti. Počas troch po sebe nasledujúcich sobôt sa od obyvateľov vyzbieralo takmer 6 ton elektroodpadu z domácností.

Veľká časť starých, nepotrebných či pokazených elektrospotrebičov často končí v komunálnom odpade či pristavená v kontajnerových stojiskách, prípadne v ich okolí, nehovoriac o dne Chorvátskeho ramena či Draždiaka. Aj preto sa samospráva rozhodla ponúknuť obyvateľom možnosť bezplatne sa zbaviť akéhokoľvek elektroodpadu z domácností bezplatne a zároveň ekologicky. Vyzbieraný odpad následne zmluvná spoločnosť Envidom odborne zneškodnila bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. Obyvateľom aj zamestnancom spoločnosti Envidom ďakujeme za bezproblémovú spoluprácu a tiež oceňujeme pozitívny prístup Petržalčanov k životnému prostrediu.

O termínoch zberu informovala samospráva obyvateľov prostredníctvom internetovej stránky, profilu Viem byť Petržalčan, Petržalských novín a v neposlednom rade aj prostredníctvom správcov bytových domov. O službu prejavilo záujem celkovo 121 obyvateľov. Vyzbieralo sa takmer 6 ton elektroodpadu – veľké a malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika. Poskytnutím ďalšej bezplatnej služby obyvateľom Petržalky (popri vlastnom zbernom dvore, kde každý Petržalčan môže odpad zlikvidovať len na základe preukázania sa občianskym preukazom, pristavovania veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia) chce mestská časť prispieť k zlepšeniu čistoty a poriadku nielen v okolí kontajnerových stojísk, ale aj na celom území Petržalky.

Mestská časť plánuje uskutočniť takýto bezplatný zber elektroodpadu aj v tomto roku, o čom budeme obyvateľov včas informovať.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201