INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poďakovanie

Poďakovanie

Som pravidelným čitateľom Petržalských novín, na každé číslo nedočkavo čakám, aby som sa dozvedel o dianí v Petržalke. Prostredníctvom novín by som sa chcel aj poďakovať lekárom a zdravotníckemu personálu (sestričkám) Nemocnice Sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici. Poďakovanie im patrí za starostlivosť, ktorú nezištne prejavovali v čase mojej hospitalizácie na internom oddelení v auguste. Moje poďakovanie patrí aj lekárom a sestričkám z neurologického oddelenia, ktorí sa starali o moju manželku. Bola hospitalizovaná v rovnakom čase ako ja. A srdečne sa chcem poďakovať aj príslušníkom Policajného zboru Petržalka a príslušníkom Hasičského a záchranného zboru Petržalka, ktorí zachránili mojej manželke život. Obe zložky doslova a do písmena naplnili heslo Pomáhať a chrániť! V ich náročnej a zodpovednej práci im prajem všetko dobré.

Ján Chudovský

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201