INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poďakovanie

Poďakovanie

Som pravidelným čitateľom Petržalských novín, na každé číslo nedočkavo čakám, aby som sa dozvedel o dianí v Petržalke. Prostredníctvom novín by som sa chcel aj poďakovať lekárom a zdravotníckemu personálu (sestričkám) Nemocnice Sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici. Poďakovanie im patrí za starostlivosť, ktorú nezištne prejavovali v čase mojej hospitalizácie na internom oddelení v auguste. Moje poďakovanie patrí aj lekárom a sestričkám z neurologického oddelenia, ktorí sa starali o moju manželku. Bola hospitalizovaná v rovnakom čase ako ja. A srdečne sa chcem poďakovať aj príslušníkom Policajného zboru Petržalka a príslušníkom Hasičského a záchranného zboru Petržalka, ktorí zachránili mojej manželke život. Obe zložky doslova a do písmena naplnili heslo Pomáhať a chrániť! V ich náročnej a zodpovednej práci im prajem všetko dobré.

Ján Chudovský

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky