INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Školy hľadajú kuchárky

ZŠ ŠJ Tupolevova prijme pracovníčku do kuchyne. Telefon: 2076 3823

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZŠ –  ŠJ Budatínska 61 prijme pracovníčky v prevádzke do kuchyne. Tel.: 0904 652 398

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZŠ Pankúchova 4 prijme pracovníčku do kuchyne. Tel.: 6231 1109

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201