INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Škôlky počas Vianoc

Počas vianočných a novoročných sviatkov, od 27. do 29. 12. a od 2. do 5. 1. 2018 budú otvorené len tieto materské školy: MŠ Lachova 31 a jej školská jedáleň v termíne od 27. do 29. 12. 2017 MŠ Turnianska 6 a jej školská jedáleň v termíne od 2. do 5. 1.  2018. Ak v týchto škôlkach bude menej detí ako 10, tak ich zatvoria. Ostatné škôlky budú zatvorené.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201