INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Opatrovateľka

Hľadám opatrovateľku pre ležiacu pani v Petržalke.

Informácie  na tel. č.  0908 193 770

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201