INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Volebný bedeker

Volebný bedeker

Starostu mestskej časti, primátora Bratislavy a poslancov zastupiteľstiev budeme voliť 15. novembra. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Petržalka bude mať 35 poslancov, ktorí budú zvolení v 6 volebných obvodoch.

Volebný obvod č. 1

Ulice: Údernícka, Kapitulský dvor, Gogoľova, Kopčianska, Kubínska, Goralská, Hrobárska, Dargovská, Nábrežná, Kaukazská, Bratská, Vilová, Vranovská, Rusovská cesta, Dubnická, Očovská, Harmanecká, Prokopova, Handlovská, Kremnická, Jaroslavova, Levočská, Ľubietovská, Novobanská, Kežmarské nám., Viedenská cesta, Krupinská, Pečnianska, Bohrova, Kapicova, Planckova, Einsteinova, Daliborovo nám., Záporožská, Lenardova, Gercenova, Röntgenova, Zadunajská cesta, Nobelovo nám., Wolkrova, Pifflova, Macharova, Černyševského, Mánesovo nám., Vavilovova, Farského, Jungmanova, Vlastenecké nám. Krasovského.

Vo volebnom obvode bude zvolených 7 poslancov.

Volebný obvod č. 2

Ulice: Hálova, Ševčenkova, Belinského, Fedinova, Švabinského, Prokofievova, Andrusovova, Kolmá, Čapajevova, Jiráskova, Tupolevova, Iľjušinova, Markova, Pajštúnska, Nám. Jána Pavla II, Nám Republiky.

Vo volebnom obvode bude zvolených 5 poslancov.

Volebný obvod č. 3

Ulice: Rovniankova, Romanova, Ambroseho, Bradáčova, Gessayova, Nám. hraničiarov, Lachova, Furdekova, Hrobákova , Osuského, Dudova, Kutlíkova, Starohájska, Bratislava-Petržalka.

Vo volebnom obvode bude zvolených 7 poslancov.

Volebný obvod č. 4

Ulice: Šustekova, Klokočova, Kočánkova, Pri Seči, Pobrežná, Sosnová, Blagoevova, Bulíkova, Májová, Dolnozemská cesta, Mlynarovičova, Haanova, Pankúchova, Poloreckého, Medveďovej, Jankolova, A. Gwerkovej, M.C. Sklodowskej, Mamateyova , Lužná.

Vo volebnom obvode bude zvolených 5 poslancov.

Volebný obvod č. 5

Ulice: Tematínska, Starhradská, Topoľčianska, Holíčska, Smolenická, Šintavská, Brančská, Strečnianska, Znievska, Lietavská 2 – 16 /párne/, Budatínska.

Vo volebnom obvode bude zvolených 6 poslancov.

Volebný obvod č. 6

Ulice: Beňadická, Šášovská, Vígľašská, Lietavská 1 – 15 /nepárne/, Vyšehradská, Jasovská, Betliarska, Turnianska, Krásnohorská, Ľubovnianska, Žehrianska, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role, Antolská, Žltá.

Vo volebnom obvode bude zvolených 5 poslancov.

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201