INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Fotograf: archív MÚ Petržalka

Petržalku chceme zelenú, útulnú a čistú

Petržalku chceme zelenú, útulnú a čistú

Petržalka nie je sídlisko plné panelákov. Stačí sa pozrieť na celkovú rozlohu zelene, neustále budovanie oddychových zón, areál Malého aj Veľkého Draždiaka, Sad Janka Kráľa, ale predovšetkým treba oceniť neustálu snahu o ochranu a rozširovanie zelene. „Aj preto bola oblasť environmentu jednou z priorít v strategickom rozvojovom dokumente – Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja v rokoch 2008 – 2014.…
Jarné upratovanie nám vystavilo účet

Jarné upratovanie nám vystavilo účet

Petržalka pravidelne každú jar a jeseň organizuje upratovanie verejných plôch. Nedávne jarné upratovanie nám vystavilo účet, podľa ktorého sa za necelé dva mesiace vyzbieralo takmer 170 ton odpadu. Počas jarného upratovania sme na území Petržalky rozmiestnili namiesto avizovaných 75 až 90 veľkoobjemových kontajnerov, ktoré boli v priebehu šiestich týždňov k dispozícii obyvateľom v jednotlivých lokalitách mestskej časti.…
Navrhnite Osobnosť Petržalky 2015

Navrhnite Osobnosť Petržalky 2015

Petržalská samospráva už v týchto dňoch pripravuje tradičný najvýznamnejší multižánrový festival – Dni Petržalky 2015. Neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj samotní Petržalčania môžu do 30. apríla predkladať návrhy na osobnosti, ktoré si zaslúžia osobitné spoločenské ocenenie za svoju výnimočnú prácu, celoživotný prínos,či významný ľudský čin. …
Prečo mladým učiteľom áno?!

Prečo mladým učiteľom áno?!

Miestne zastupiteľstvo Petržalky schválilo predaj tzv. Modrého domu na Čapajevovej ulici 3 súkromnému investorovi, ktorý odstráni zdevastovanú budovu a postaví namiesto nej bytový dom s nájomnými bytmi. Po jeho skolaudovaní odpredá za 1 euro späť do vlastníctva mestskej časti 10 bytov v bytovom dome (z toho 5 jednoizbových a 5 dvojizbových). …
Nepotrebný elektrospotrebič odovzdajte doma

Nepotrebný elektrospotrebič odovzdajte doma

Prvý mobilný zber starých, vyradených a pokazených spotrebičov z domácností bude v decembri aj v najväčšom sídlisku – v Petržalke. Stačí, ak sa obyvatelia nahlásia v úrade telefonicky alebo e-mailom najneskôr do 4. decembera 2013 do 12. hodiny a zmluvná spoločnosť odvezie ich „vyslúžilý“ spotrebič – chladničku, práčku, mikrovlnku, umývačku riadu, žehličku, kávovar, fritézu, gril a iné – zadarmo na ekologickú recykláciu.…
Osamelosť, nepochopenie, strach a odlišnosť eliminuje materská škola hipoterapiou

Osamelosť, nepochopenie, strach a odlišnosť eliminuje materská škola hipoterapiou

Materskú školu na Iľjušinovej ulici v Petržalke, ako jednu z mála v Bratislave, navštevujú aj autistické deti. Pedagógovia využívajú formu moderných edukačných metód, vďaka ktorým deti ľahšie nadväzujú nové kontakty so svojimi „zdravými“ rovesníkmi. Medzi deťmi tak navzájom vznikajú kamarátske vzťahy v prirodzenom prostredí škôlky. …
Mikulášska kvapka krvi

Mikulášska kvapka krvi

Starosta Petržalky Vladimír Bajan pozýva na tradičné charitatívne podujatie v Petržalke.  Mikulášska kvapka krvi sa uskutoční 2. decembra od 8. do 11. h. v Dennom centre na Gercenovej 8. Svoju účasť môžu záujemcovia potvrdiť na vlasta.kuzmova@petrzalka.sk, 02/68 288 857, alebo na Viem byť Petržalčan na facebooku.  …
Odpočinok naplnený aktivitou

Odpočinok naplnený aktivitou

V Dome tretieho veku na Poloreckého ulici sa opäť zišla viac ako stovka seniorov z Petržalky, aby spoločne oslávili jubileá, ktorých sa v tomto roku dožili. Mestská Petržalka organizuje toto podujatie dvakrát do roka, aby si aj takto uctila seniorov starších ako sedemdesiat rokov.…
Staronová

Staronová

Hoci je Petržalka verejnosťou stále vnímaná ako najväčšie stredoeurópske sídlisko, postavené len „včera“, v ktorom sa stále čosi stavia a bude stavať, skutočnosť je už iná. Petržalka je staronová. Tri – štyri desaťročia a treba ju už reparovať, obnovovať. A nielen paneláky… Konkrétnejšie v rozhovore so starostom Vladimírom Bajanom.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky