INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vráťme knihy do škôl

Vráťme knihy do škôl

Štvrtý ročník súťaže Vráťme knihy do škôl dosiahol celoslovenský rozmer a zaznamenal rekordný počet príspevkov, takmer 22-tisíc. Ocenení vyhrali čítačky, knihy, ale aj výlet do Bruselu pre celú triedu. Do súťaže bolo celkovo doručených 21 953 príspevkov, z toho 9074 kresbičiek. Aj v tomto roku posielali príspevky prevažne dievčatá, z celkového počtu to bolo až 73 percent. Celkovo sa zapojilo 661 škôl, najaktívnejší boli žiaci z bratislavského, potom z prešovského a košického regiónu.
Špeciálnu cenu – výlet do Bruselu pre celú triedu vybojovali Timea Somorová z Gymnázia Trstená, Iveta Ratajská zo SZŠ Bratislava-Petržalka a Andrea Miškocová z Gymnázia Humenné.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201