INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vianočný čas na MŠ Iľjušinova

Vianočný čas na MŠ Iľjušinova

Blížia sa Vianoce. Sviatky pokoja a rodinnej pohody.
Snáď každý z nás sa zamýšľa, čím obdarí a prekvapí svojich najbližších.
Našich najmenších. Ale aj oni vedia potešiť a prekvapiť.
Tentoraz sa to podarilo deťom v škôlke na Iľjušinovej.
Viacerí z nás, držiac naše poklady za ruku, ich vodíme do škôlky a dúfame, že sa im tam páči. Že si nájdu priateľov.
A potom príde vianočná besiedka.
Naše deti recitujú básničky, spievajú koledy, tancujú a tešia sa, smejú sa a sú šťastné ako to zvládli.
A my rodičia, s hrdosťou, láskou a slzou v oku žasneme, čo všetko ich pani učiteľky za pár mesiacov naučili.
Aké sú deti odvážne a dychtivo sa učia nové veci, ktoré v škôlke spoznávajú.
Naše veľké ĎAKUJEME, patrí pani riaditeľke a celému kolektívu našej škôlky. Sme dojatí, šťastní a vďační za to, s akou láskou sa o naše deti staráte.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201