INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Práca jej bola poslaním

Práca jej bola poslaním

Žiaci 4. triedy z materskej školy Jankolova sa 27. novembra rozlúčili so svojou obľúbenou pani učiteľkou Katarínou Remeňovou, ktorá odchádza na zaslúžený dôchodok. V škole pracovala od jej otvorenia v roku 1978 (36 rokov) a jej riaditeľkou bola od roku 1991.
Za všetko hovoria slová rozlúčky z úst rodičov: – Vašimi láskavými rukami prešlo už mnoho detí. Učili ste mnohých z nás a aj naše deti. Do srdiečok všetkých vašich škôlkarov ste vložili dobrotu, lásku a boli ste im často aj mamou, vrúcnym objatím, oporou pri zdanlivých, maličkých prekážkach. Radi by sme sa vám poďakovali za neoceniteľnú prácu, povzbudenie, milé slová, ktoré ste vkladali do práce s našimi deťmi. Ďakujeme za to, že vaša práca bola vašim poslaním a naše deti veľmi ľúbili chvíle trávené s vami a budú na ne s radosťou spomínať. Domov prichádzajú vždy plní nadšenia a príbehov, ktoré prežívajú vďaka vám.
Šťastie detí, je pre rodičov tá najväčšia hodnota na svete. Za tie iskričky v očiach, ktoré nikdy nezhasínajú vám srdečne ďakujeme. Prajeme vám do budúcnosti veľa krásnych chvíľ, pohodových rodinných dní a veľa veselých náhodných stretnutí s vašimi škôlkarmi!
S úctou
deti, rodičia, starí rodičia, za odborné pedagogické vedenie ďakujú kolegyne Homolová, Marková, Adamíková, za ľudský prístup zamestnankyne školskej jedálne.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201