INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

čítate: Materské školy

Výnimočná slávnosť v modrom

Výnimočná slávnosť v modrom

Vedeli ste, že aj Albert Einstein mal poruchu autistického spektra? A zmenil dejiny. Jeho meno dnes pozná každý školák. Prvotné zmienky o detskom autizme boli publikované v prvej polovine dvadsiateho storočia. Dnes vieme, že porucha autistického spektra (PAS) je celoživotná neurovývojová choroba, ktorá ovplyvňuje sociálne a komunikačné schopnosti. Dôsledkom tejto poruchy je, že dieťa nesprávne interpretuje informácie z toho, čo… Celý článok

U nás, na Ševčenkovej

U nás, na Ševčenkovej

 Čas, ktorý deti prežívajú v MŠ, nie je len o hraní, papaní či spaní. A mamičky sa nepýtajú len papal si, hral si sa, spinkal si? Hneď vysvetlím, prečo. Marec bol v našej škôlke na Ševčenkovej ulici veľmi pestrý. Vítali sme prvý jarný deň, rozprávali sme sa o prebúdzaní prírody, pozorovali sme zmeny v prírode, počúvali štebot vtáčikov. Naučili sme sa… Celý článok

Chcete pracovať v novozriadenej modernej Materskej škole na Vyšehradskej ulici  a získať aj náborový príspevok ?

Chcete pracovať v novozriadenej modernej Materskej škole na Vyšehradskej ulici  a získať aj náborový príspevok ?

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky hľadá zamestnancov od 1. júna 2018 na pozície hlavná kuchárka a pomocná sila v školskej jedálni a od 1. augusta 2018 na pozície učiteliek, upratovačiek, pomocnej kuchárky a pomocnej sily v školskej jedálni. Termín poslania žiadostí o zaradenie do výberu na pozície hlavnej kuchárky a pomocnej sily do školskej jedálne je do 4. mája 2018 a predpokladaný termín ukončenia je… Celý článok

Chcete pracovať v materskej škole Vyšehradská?

Chcete pracovať v materskej škole Vyšehradská?

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky, Bohrova 1 príjme od  1. augusta 2018 do novo zriadenej MŠ Vyšehradská 17, 851 07 Bratislava-Petržalka a ŠJ Vyšehradská 17 zamestnancov na pracovné pozície: tri upratovačky, pomocnú kuchárku v školskej jedálni a dve pomocné sily v školskej jedálni. Podmienky na pozíciu upratovačky Mzda v zmysle zákona  a náborový príspevok  550  € brutto. Vyžaduje sa základné vzdelanie,… Celý článok

Termín prijímania detí do materských škôl

Termín prijímania detí do materských škôl

Oznam o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2018/2019. Miesto a termín prijímania detí do materských škôl: V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský… Celý článok

Získali sme peniaze na ďalšie miesta pre škôlkarov

Získali sme peniaze na ďalšie miesta pre škôlkarov

Mestská časť Bratislava-Petržalka  sa v roku 2017 zapojila do výzvy zameranej  na zvýšenie kapacít a zlepšenie infraštruktúry materských škôl.  Vyhlásilo ju Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci  Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), pričom reagovalo na akútny nedostatok miest v materských školách. Tieto finančné prostriedky sú určené na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy… Celý článok

Most generácií funguje dodnes

Most generácií funguje dodnes

Spolupráca učiteliek a škôlkarov z MŠ Bradáčova a seniormi z petržalských denných centier sa ráta už na dlhé roky. „Začala sa ešte v časoch, keď neexistovali žiadne projekty, seniori nás pri nejakých príležitostiach oslovili a my s deťmi sme ich išli s radosťou s našimi piesňami a tancami potešiť. Zvrat nastal v roku 2012, kedy sme sa zapojili do projektu Reťaz skúsenosti – most generácií v spolupráci… Celý článok

Trojjazyčné kamarátstvo

Trojjazyčné kamarátstvo

Počas celého roka sa stretávali deti zo slovenskej Materskej školy na Lietavskej ulici, bulharskej škôlky Ch. Boteva a nemeckej Materskej školy na Palisádoch. Ich stretnutia boli súčasťou projektu Cesty priateľstva, ktorého autorom je Občianske združenie Priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave. Cieľom projektu bolo prostredníctvom spoločných tvorivých činností a spoznávaniu folklórnych tradícií vytvoriť kultúrne mosty… Celý článok

V škôlke na Bzovíckej vyučuje aj príroda

V škôlke na Bzovíckej vyučuje aj príroda

„Odkiaľ je paprika? Čo je to kompost? Kam chodia spať chrobáčiky? A ako vyzerá breza? Netrhaj tú paradajku, nevidíš, že je ešte zelená? Poď, vytrháme zelinu okolo hrášku a potom sa pôjdeme pozrieť na motýľa.“ V Materskej škole na Bzovíckej ulici sú na seba pyšní. Podarilo sa im úspešne zavŕšiť dvojročný projekt a ich snaha bola v októbri ocenená. Za prítomnosti… Celý článok

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu

V rámci Európskeho týždňa športu sa v Materskej škole na Röntgenovej ulici 16  veselo športovalo. Hneď v pondelok sme začali jesennou olympiádou, v rámci ktorej deti absolvovali klasické olympijské disciplíny ako beh, skok či hod šiškou. Deti si však vyskúšali aj netradičné disciplíny ako hod malou detskou metlou, alebo kotúľanie fit lopty okolo méty a späť. V utorok sme pokračovali v športovom… Celý článok

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201