INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

čítate: Materské školy

Poďakovanie

Poďakovanie

Blíži sa koniec školského roka a pre žiakov 4.A zo Spojenej školy Svätej Rodiny na Gercenovej ul. v Petržalke je to aj ukončenie jeden etapy ich školského života.  Počas celých štyroch rokov bola ich sprievodcom pani učiteľka Drahomíra Chalásová.  Aj touto cestou by som v mene žiakov, ako aj rodičov, rada poďakovala pani učiteľke za všetko,  čo pre… Celý článok

Škôlky vyhodnocujú prihlášky 

Škôlky vyhodnocujú prihlášky 

Práve v týchto dňoch vyhodnocujú riaditeľky MŠ v spolupráci s oddelením školstva petržalského miestneho úradu počty reálne podaných nových prihlášok do materských škôl (čiže odrátať tie, ktoré rodičia podali do viacerých MŠ), zmapovať, koľko predškolákov reálne nastúpi do školy a koľkí z rôznych dôvodov v škôlke ešte zostanú, a tak zistiť, koľko „nových“ škôlkarov môžu prijať. My sa ale ešte vrátime do… Celý článok

„Cesta rozprávkovými hádankami“

„Cesta rozprávkovými hádankami“

„Čítanie knihy je neustály dialóg, pri ktorom nás kniha oslovuje a naša duša jej odpovedá.“ – André Maurios. Na svete už má svoj deň či mesiac takmer všetko. A inak to nie je ani s knihami. Preto už roky práve mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov… Celý článok

Dopravné ihriská pre škôlkarov

Dopravné ihriská pre škôlkarov

Cesty vyznačené vodorovným dopravným značením, zvislé dopravné značky, kruhové objazdy. Z „ozajstných“ ciest, ktoré mestská časť Bratislava-Petržalka vybudovala v areáloch niektorých materských škôl, sú deti nadšené. Na Iľjušnovej a Bzovíckej sa už učia prvé zásady správania sa na ceste, na Pifflovej je dopravné ihrisko zatiaľ vo výstavbe. „Asfaltové plochy v týchto areáloch boli už v zlom stave. Bolo jasné, že… Celý článok

Výnimočná slávnosť v modrom

Výnimočná slávnosť v modrom

Vedeli ste, že aj Albert Einstein mal poruchu autistického spektra? A zmenil dejiny. Jeho meno dnes pozná každý školák. Prvotné zmienky o detskom autizme boli publikované v prvej polovine dvadsiateho storočia. Dnes vieme, že porucha autistického spektra (PAS) je celoživotná neurovývojová choroba, ktorá ovplyvňuje sociálne a komunikačné schopnosti. Dôsledkom tejto poruchy je, že dieťa nesprávne interpretuje informácie z toho, čo… Celý článok

U nás, na Ševčenkovej

U nás, na Ševčenkovej

 Čas, ktorý deti prežívajú v MŠ, nie je len o hraní, papaní či spaní. A mamičky sa nepýtajú len papal si, hral si sa, spinkal si? Hneď vysvetlím, prečo. Marec bol v našej škôlke na Ševčenkovej ulici veľmi pestrý. Vítali sme prvý jarný deň, rozprávali sme sa o prebúdzaní prírody, pozorovali sme zmeny v prírode, počúvali štebot vtáčikov. Naučili sme sa… Celý článok

Chcete pracovať v novozriadenej modernej Materskej škole na Vyšehradskej ulici  a získať aj náborový príspevok ?

Chcete pracovať v novozriadenej modernej Materskej škole na Vyšehradskej ulici  a získať aj náborový príspevok ?

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky hľadá zamestnancov od 1. júna 2018 na pozície hlavná kuchárka a pomocná sila v školskej jedálni a od 1. augusta 2018 na pozície učiteliek, upratovačiek, pomocnej kuchárky a pomocnej sily v školskej jedálni. Termín poslania žiadostí o zaradenie do výberu na pozície hlavnej kuchárky a pomocnej sily do školskej jedálne je do 4. mája 2018 a predpokladaný termín ukončenia je… Celý článok

Chcete pracovať v materskej škole Vyšehradská?

Chcete pracovať v materskej škole Vyšehradská?

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky, Bohrova 1 príjme od  1. augusta 2018 do novo zriadenej MŠ Vyšehradská 17, 851 07 Bratislava-Petržalka a ŠJ Vyšehradská 17 zamestnancov na pracovné pozície: tri upratovačky, pomocnú kuchárku v školskej jedálni a dve pomocné sily v školskej jedálni. Podmienky na pozíciu upratovačky Mzda v zmysle zákona  a náborový príspevok  550  € brutto. Vyžaduje sa základné vzdelanie,… Celý článok

Termín prijímania detí do materských škôl

Termín prijímania detí do materských škôl

Oznam o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2018/2019. Miesto a termín prijímania detí do materských škôl: V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský… Celý článok

Získali sme peniaze na ďalšie miesta pre škôlkarov

Získali sme peniaze na ďalšie miesta pre škôlkarov

Mestská časť Bratislava-Petržalka  sa v roku 2017 zapojila do výzvy zameranej  na zvýšenie kapacít a zlepšenie infraštruktúry materských škôl.  Vyhlásilo ju Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci  Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), pričom reagovalo na akútny nedostatok miest v materských školách. Tieto finančné prostriedky sú určené na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy… Celý článok

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky