INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Štyri cesty k jednému cieľu

Štyri cesty k jednému cieľu

 Slovensky, maďarsky, bulharsky i nemecky vítali posledný novembrový štvrtok deti hostí na prezentácii projektu Cesty priateľstva. A ako sa u priateľov patrí, prichádzajúcich vítali chlebom a soľou. Bulharským chlebom, pretože celý projekt organizovalo Občianske združenie Priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave.

cesty-priatelstva

Radostina Doganova: „Naše občianske existuje od roku 2002. Hlavnou myšlienkou jeho založenia bolo podporiť a organizovať aktivity, ktoré by pomohli našim deťom, žijúcich na Slovensku aby sa zoznámili s bulharskou kultúrou a tradíciami. Už desať rokov realizujeme kultúrno-vzdelávacie projekty pre deti a mládež aj pre dospelých. Časom sme si uvedomili, aké je dôležité pracovať nielen s deťmi bulharského pôvodu, ale aj s deťmi iných národnosti na Slovensku – detí slovenského, nemeckého, maďarského a iného pôvodu. Ale aj pedagógov maďarského a nemeckého pôvodu…Takto sa zrodila aj základná myšlienka projektu Cesty priateľstva. Základnou myšlienkou projektu je prostredníctvom spoločných tvorivých činností vytvoriť kultúrne mosty medzi národnostnou väčšinou a uvedenými národnostnými menšinami na Slovensku.“

cesty-priatelstva1

Do projektu sa zapojili deti a pedagógovia z Bulharskej materská škola na Záporožskej ulici, Nemeckej materskej školy na Palisádoch, Materskej školy na  Lietavskej a Maďarskej materskej školy na ulici 29. augusta. Projekt sa skladal zo štyroch workshopových aktivít, každé pripravila jedna zo škôlok. Bulharská predstavila veľkonočné zvyky, slovenská ľudové tradície na jar, maďarská  dožinkové slávnosti –  Sviatky zberu úrody a nemecká tradície na Sviatok Sv. Martina.

R. Doganova: „Projekt Cesty priateľstva je zameraný na interkultúrny dialóg a vzájomné porozumenie medzi deťmi rôzneho národnostného pôvodu v Bratislave. Hlavnou myšlienkou projektu je zbližovanie medzi národnostnými skupinami a spoznávanie kultúrnych tradícií všetkých účastníkov projektu. V súčasnosti je potrebné zamerať sa na výchovu detí k vzájomnej tolerancii a porozumeniu voči iným etnickým skupinám obyvateľstva. Je dôležité podchytiť problematiku vzájomného rešpektu v najmladšom veku, aby v budúcnosti vyrástla generácia, ktorá sa bude aktívne zúčastňovať na procese vytvárania etických zásad multikultúrneho európskeho spoločenstva.“

Základnou myšlienkou projektu bolo prostredníctvom spoločných tvorivých činností vytvoriť kultúrne mosty medzi národnostnou väčšinou a uvedenými národnostnými menšinami na Slovensku. Workshopy boli tematicky viazané na prezentáciu a spoznávanie folklórnych tradícií slovenskej, bulharskej, nemeckej a maďarskej kultúry.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201