INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

MUSICA  CAMERATA  JÁN ALBRECHT  2016

MUSICA  CAMERATA  JÁN ALBRECHT  2016

Celoslovenská súťaž v komornej hre žiakov základných umeleckých škôl šiestym ročníkom vstúpila do druhej desiatky svojej existencie. Predchádzajúce ročníky boli mimoriadne úspešné s pozitívnymi ohlasmi. Krátky dokument in memoriam Ján Albrecht na úvod otvorenia pripravili žiaci Audiovizuálnej a multimediálnej tvorby ZUŠ Jána Albrechta.

koncert-vitazov

V tomto roku si pripomíname 20. výročie úmrtia Jána Albrechta, ktorého meno táto súťaž a hostiteľská škola organizujúca súťaž nesie. V histórii Základnej umeleckej školy na Topoľčianskej ulici 15 bol významný 8. jún 2004, keď jej Ministerstvo školstva SR udelilo čestný názov Základná umelecká škola Jána Albrechta. Súťažou škola plní svoje poslanie a napredovanie v mene odkazu Jána Albrechta „Úsilím každej hudby je otvoriť dvere dokorán a evokovať emocionálne rezonancie v celej šírke“.

Riaditeľka školy Lucia Celecová s radosťou oznámila prijatie súťaže Musica camerata za člena EMCY Slovakia, ktorá je súčasťou Európskej únie hudobných súťaží pre mládež a od r. 1960 pomáha v Európe vzdelávať mladých umelcov organizovaním národných a medzinárodných súťaží. Predseda poroty Peter Zajíček, významná osobnosť v propagácii a podpore rozvíjania interpretačnej činnosti v oblasti barokovej hudby, v príhovore vyjadril nádej  pokračovania  a zachovania tradície komorného muzicírovania v duchu prof. Jána Albrechta, ktorého bol žiakom.  Priebeh súťaže hodnotili členovia poroty prof. Alexander Stepanov, CSc. a Mgr. art. Zuzana Zamborská.

Dvojdňový celoslovenský súťažný festival komorných súborov Musica camerata 2016 vyvrcholil Koncertom víťazov. Potešil zvýšený záujem vyše 100 súťažiacich zo 16 umeleckých škôl z celého Slovenska. V programe slávnostného koncertu odzneli najpôsobivejšie kompozície skladateľov v interpretačne obdivuhodnom podaní mladých adeptov umenia. Laureátom súťaže sa stalo komorné duo ZUŠ Jána Albrechta – spevák David Šavlík a klavirista Michal Volárik, ktorí predniesli pieseň slovenského autora Tibora Andrašovana Košieľôčka tenká.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky