INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Mikuláš medzi basketbalistami

Mikuláš medzi basketbalistami

Mikuláš zavítal aj medzi najmenších basketbalistov mládežníckeho petržalského klubu BSC Bratislava. Priniesol veľa zábavy, smiechu i darčekov deťom, ktoré sa venujú basketbalu na základných školách na Holíčskej, Dudovej, Gessayovej, Lachovej a Turnianskej ul. Každý týždeň v týchto školách športuje viac ako 120 detí z Petržalky. Na mikulášskom stretnutí prípraviek sa deti vyšantili a aj si zasúťažili a zahrali mikrobasket na malom ihrisku na znížené koše v športovej hale na Domkárskej ulici v Prievoze. Farebné dresy jednotlivých prípraviek pôsobili ako pestrá zmes viac ako 60 detí na hracej ploche, kde súťažili v zábavných disciplínach i športových hrách.

Odmenou im boli pestré dresy, v ktorých za „svoje“ družstvo súťažili a tiež sladké odmeny. Vyhrali všetci – lebo sa zúčastnili.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201