INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Reprezentovali sme až v Prahe

Reprezentovali sme až v Prahe

Boli sme potešení, že sme dostali ponuku zúčastniť sa na konferencii žiackych parlamentov. A tak sme začali s prípravou. Každá reprezentujúca škola mala predstaviť svoju školu, školský systém a žiacky parlament. Nebolo to vôbec ľahké, pretože prezentácie mali byť v angličtine. Chceli sme čo najlepšie reprezentovať našu školu, Petržalku, Bratislavu a Slovensko. S prípravou nám pomáhali učitelia aj rodičia.

Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia z okolitých európskych krajín (Poľska, Maďarska, Rakúska, Srbska, Rumunska, Chorvátska),  z každej školy dvaja žiaci a jeden pedagóg. Hosťujúcou krajinou bola Česká republika, jej hlavné mesto Praha a  mestská časť – Praha 5. Okrem zástupcov z Prahy a nás, všetci zúčastnení boli žiakmi iných typov škôl ako základných.  A tak my a pražskí kamaráti sme boli na konferencii najmladší. Komunikačným jazykom bola angličtina.

žiaci, škola

Prijatie zástupcami MČ bolo veľmi príjemné. Aby účastníci konferencie nemali medzi sebou zábrany komunikovať, organizátori pre nás pripravili zoznamovaciu aktivitu. Boli sme rozdelení do troch skupín a v každej sme všetci mali zo svojich mien vytvoriť tajničku – osemsmerovku. V prvý deň konferencie boli len prezentácie. Pozorne sme sledovali, s čím prišli zástupcovia škôl, z akých škôl, čo je iné v ich školách. Prezentácie boli zaujímavé, niektoré obohatené videom zo života školy, prechádzkou po škole, vlastnou tvorbou – pesnička s vymysleným textom o škole. Samozrejme, že sme sa zaujímali o žiacke parlamenty. V našej prezentácii sme predstavili našu školu, školský systém. Druhú prezentáciu sme mali pripravenú o žiackom parlamente. Predstavili sme štatút žiackeho parlamentu, spôsob voľby zástupcov tried, priblížili sme ako vyzerajú stretnutia, čo je ich náplňou. Prezentovali sme zaujímavé a obľúbené aktivity našich žiakov.

žiaci, škola

Navštívili sme aj jednu pražskú základnú školu. Pozreli sme si jej priestory, triedy, odborné učebne, telocvičňu, šatne, zavítali sme aj do zborovne. Druhý pracovný deň charakterizovala práca v štyroch diskusných skupinách. My sme boli rozdelení do dvoch, a to do skupín s témami:

Predmet činnosti samosprávy (napr. vyjadrovanie sa k automatom na jedlo a nápoje, školským akciám, pripomienkovaním školského poriadku, návrhy voliteľných predmetov, dresscode,  pripomienkovanie skladby obedov…)

Vzťah riaditeľa školy a pedagógov k školskej samospráve.

V každej skupine diskusiu viedol pedagóg. Dával žiakom otázky. Po nej sme spolu urobili závery, ktoré dvaja zo skupiny prezentovali pred ostatnými. Za odmenu našej aktívnej práce sme sa boli pozrieť v pracovni pána starostu. Kto chcel, mohol si sadnúť do starostovho kresla a odfotiť sa v ňom.

študenti, graffiti

Kto reprezentoval našu školu, ZŠ Pankúchova 4? Daniel Magnússon a Peter Polóni, žiaci IX.B triedy. Čo si myslíme o konferencii?

Daniel: „Zúčastnil som sa spolu so spolužiakom a pani zástupkyňou Máriou Sitárovou na prvej medzinárodnej žiackej konferencii. Naša škola bola jediná zo Slovenska. Záležalo mi na tom, aby som prezentoval školu čo najlepšie. Na konferenciu som sa pripravoval v škole aj doma.“

Peter: „Na medzinárodnej konferencií v Prahe som sa naučil, ako funguje školský parlament na iných školách a nabral som nové nápady,  ako náš školský parlament zdokonaliť. Získal som nových kamarátov a lepšie spoznal ich krajiny. Všetky konverzácie boli v angličtine,  ktorú sme si zlepšili. Tiež som mal možnosť pozrieť si Prahu a  jej pamiatky. Na konferencii ma zaujali najmä prezentácie žiakov a ich učiteľov.“

Sitárová: „Chcem vyjadriť poďakovanie Danielovi a Petrovi za dôstojnú reprezentáciu našej školy a žiackeho parlamentu. Chlapci veľmi dobre komunikovali po anglicky a ku všetkým zúčastneným sa správali veľmi bezprostredne a kamarátsky. Obaja sú veľmi príjemní a aj zábavní spoločníci. Nečudo, že si ich všetci na tejto konferencii obľúbili.“

D. Magnússon, P. Polóni, M. Sitárová, ZŠ Pankúchova 4

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky