INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Petržalskí žiaci testovali roboty

Petržalskí žiaci testovali roboty

V novembrovej Petržalskej super škole prišiel ôsmakom  o veľmi zaujímavej téme porozprávať Pavel Petrovič z Oddelenia umelej inteligencie Katedry aplikovanej informatiky FMFI UK. Zaoberá sa umelou inteligenciou, evolučnými algoritmami a robotikou. Presadzuje zavedenie robotiky do škôl a aktívne pôsobí v projekte First Lego League, ktorá je najväčšou robotickou súťažou pre mladých vo veku 10 – 16 rokov. Zúčastňujú sa na  nej desaťtisíce detí na celom svete. Každý rok sú zadané presné úlohy a mladí v tímoch postavia a naprogramujú svoje LEGO roboty podľa zadania. Aj petržalskí žiaci mali možnosť vyskúšať si tieto roboty a prejsť s nimi predpísanú trasu za stanovený čas. Ďalší si mohli poskladať  vlastného robota alebo si vyskúšať robota skonštruovaného prednášajúcim, ktorý dostal meno Smelý Zajko. Je určený do exteriéru a bol postavený ako robot na súťaž Robotour, kde je cieľom prechádzať parkom zo začiatočnej pozície do cieľa určeného GPS súradnicami. Robot pri pohybe používa mapu zo servera Open Street Map, sadu senzorov (GPS, kompas s kompenzáciou proti nakloneniu, ultrazvukové senzory na detekciu prekážok, otáčkové senzory namontované na výkonných motoroch) a, samozrejme, kameru. Obraz z kamery spracováva neurónová sieť a jej výstup v kombinácii s ostatnými senzormi a následným výpočtom určuje smer pohybu robota.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201