INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poukazy dostali aj petržalské športujúce školy

Poukazy dostali aj petržalské športujúce školy

Základné a stredné školy v Bratislavskom kraji sa v septembri aktívne zapájali do Európskeho týždňa športu. Vyšportovali si poukazy na nákup športových pomôcok. Svoje aktivity do súťaže sa ich prihlásilo 55 a do športovania sa tak zapojilo spolu až  17 436 žiakov z Bratislavského kraja. Stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa zapojilo 18.

„V rámci Európskeho týždňa športu v spolupráci so školami bolo naším cieľom dať do pohybu čo najväčší počet študentov, pedagógov a ich rodinných príslušníkov. Tí, ktorí sa zapojili v najväčšom počte, čiže desať základných a desať stredných škôl, dostávajú odmenu vo forme poukážky v hodnote 375 eur na vybavenie športovým náradím pre školy,“ povedal Roman Csabay, riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu BSK.

Medzi najaktívnejšími školami tohto ročníka  v súťaži Európsky týždeň športu v školách Bratislavského kraja boli aj petržalské:

  • Základná škola Nobelovo námestie s aktivitou Radosť z pohybu
  • Gymnázium Alberta Einsteina s aktivitou Cvičíme denne aspoň chvíľu
  • Stredná zdravotnícka škola Strečnianska s aktivitou Chôdza – prvý krok k pohybu
  • Spojená škola Švabinského s Pohybom ku zdraviu a kráse
  • SPEŠ Hálová s aktivitou Keď si náš žiak, poďme behom na Draždiak.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201