INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Každé dieťa potrebuje mať kus svojho slnka!

Každé dieťa potrebuje mať kus svojho slnka!

Ako miestnej poslankyni mi pripadla aj veľmi milá povinnosť a to je uvítať do života malé Petržalčatá. Vždy je to milé, niekedy plačom sprevádzané popoludnie, ale robím to s veľkou radosťou, lebo tam vidieť ten zázrak, čo prišiel na tento svet. Deti ešte majú to, čo dospelým už býva odopreté. Čistota a nevinnosť je pre nás dospelých túžbou či ideálom, ale pre deti skutočnosťou.  Ich oči sú ako obloha plná hviezd. Deti sú naša budúcnosť. Nijaká rodičovská láska sa nevráti, ale ani nestratí. To, čo dostanú naše deti od nás, to odovzdajú raz svojim deťom. Dávajme teda deťom, čo sme dostali a aj niečo viac…

Ivana Antošová, poslankyňa MZ Petržalka

V sobotu, 21. 10. Sme v Petržalke uvítali do života tieto deti: Barbora Hanzlíková, Filip Čavoš, Jaroslav Polák, Matej Javor, Michal Sandtner, Nastasia Ivánková, Patrik Štrbavý, Tatiana Koniarová, Tomáš Líška  a Viktória Hrodějová.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201