INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Svetielka lampiónov z Pifflovej

Svetielka lampiónov z Pifflovej

Čože sa to pri tej materskej škole deje? Čože je to za farebné svetielka v novembrovom súmraku? Prvý novembrový štvrtok sa z dvora MŠ Pifflova vyvlnil dlhočizný had lampiónového sprievodu. Asi 110 škôlkarov so svojimi rodičmi, súrodencami, ale aj starými rodičmi, v ruke pyšne nesúc žiarivý lampión, kráčalo petržalskými ulicami smerom k Chorvátskemu ramenu.

img_1366-a1

Čo bolo podnetom k tejto svetelnej paráde, sme sa pýtali Emílie Šimkovej, riaditeľky MŠ Pifflova: „Dôvody, prečo zorganizovať lampiónový sprievod, boli hneď dva. Prvý, že z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu bol 4. november vyhlásený ako Deň materských škôl na Slovensku, ktorého myšlienkou je zvýrazniť význam, poslanie a opodstatnenosť materských škôl na Slovensku organizovaním celonárodných aj lokálnych organizovaných, ale aj spontánnych aktivít. Druhým dôvodom bolo 30. výročie otvorenia našej škôlky. Chceli sme pripraviť podujatie, ktoré by bolo oslavou MŠ a tiež sa v našej MŠ ešte nerobilo a bolo by pre deti neopakovateľným zážitkom.  Potešilo ma, že táto myšlienka oslovila aj pani riaditeľku z MŠ Strečnianska a tiež zorganizovali v rovnaký čas lampiónový sprievod vo svojom okolí.“

lampiony

Kým sa rodičia sústredili na školskom dvore,  deti si spoločne zaspievali hymnu Dňa materských škôl a potom nasledovalo vypúšťanie 30 balónov, ktoré symbolizovali práve 30 rokov materskej školy. Potom sa všetci spoločne (cca 250 ľudí)  vybrali osvetlení lampiónmi po vopred určenej trase, z okolia MŠ až k Chorvátskemu ramenu. Cestou škôlkari šírili svetielka radosti medzi všetkých ľudí.

Emília Šimková: „Deti boli naozaj nadšené. A aj my by sme boli radi, ak by sa lampiónový sprievod zopakoval aj na budúci rok. A možno sa dokonca stane tradíciou.“

Do konca tohto roku ale ešte drobcov z MŠ Pifflova čaká množstvo podujatí, na ktoré sa môžu tešiť – animoterapia, divadelné predstavenia, príchod Mikuláša a v závere roka tradičné vianočné tvorivé dielne.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky