INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Rodičovská brigáda na Bzovíckej

Rodičovská brigáda na Bzovíckej

Hlasný zvuk zbíjačky, všade ľudia s lopatami, rýľmi, fúrikmi či iným záhradným náradím. V areáli materskej školy na Bzovíckej ulici sa konala veľká rodičovská brigáda.

Božena Kováčová, riaditeľka MŠ Bzovícka: „Naši rodičia sa rozhodli zlepšiť prostredie školského dvora najmä z hľadiska bezpečnosti. Okolo preliezačiek, ktoré si to vyžadujú, vybudovali dopadovú plochu na vlastné náklady a vlastným úsilím. Dokonca prišli pomôcť aj rodičia, ktorých deti už v našej materskej škole ukončili dochádzku, čo je od nich naozaj pekné. Kým otcovia budovali dopadové plochy, maminy skrášľovaliú zeleň na dvore. A ja, aby som ich motivovala a najmä po tvrdej práci zasýtila, som im navarila guláš.

ms bzovícka, b.kováčová

Podľa ďalších informácií sa do brigády zapojilo do tridsať rodičov a bolo by ich zrejme i viac, nebyť podmienky, že brigáda sa koná bez  detí kvôli bezpečnosti. Spoluprácu s rodičmi si riaditeľka pochvaľuje: „Keď som rodičov informovala, že z hľadiska noriem musia mať nové preliezačky dopadové plochy, pričom pozvaný znalec nám povedal, že jedna by stála cca 1 500eur. A keďže máme medzi rodičmi odborníkov aj v stavených odboroch, rozhodli sme sa vybudovať ich svojpomocne.

ms bzovícka, brigáda, ihrisko

Aj Tomáš Sekerec má stavebné vzdelanie, skúsenosti aj certifikát stavebného dozoru, takže vedel, čo bude treba pri úprave plôch: „Spravili sme zoznam potrebného náradia a každý napísal, čo môže priniesť. Čo nebolo, to sa dokúpilo. Našťastie má veľa ľudí záhradu či chatu a množstvo náradia požičali aj starí rodičia z dedín v okolí Bratislavy.

ms bzovícka, ihrisko, brigáda

Zorganizovať rodičov nebol problém, dnes je, pri nedostatku miesta v MŠ, každý vďačný, že môže mať dieťa v škôlke a rád priloží ruku k jej zveľadeniu. Ale aj tak som príjemne prekvapený účasťou. Prišlo viac ľudí ako sme čakali, dokonca až tak, že bol malý problém s nedostatkom pracovného náradia. Som rád, že sa tu zišla veselá parta pracantov, ktorí jednu vec dokončili a už sa pustili do ďalšej.“

ms bzovícka, brigáda

Októbrová brigáda bola súčasťou projektu Zelená škola, ktorý materská škola realizuje už druhý rok. Ten minulý spolu s deťmi sadili zeleninu a starali sa o ňu. Irena Urbaničová, učiteľka MŠ Bzovícka, ktorá projekt Zelená škola koordinuje: „Teraz je naším cieľom urobiť zo školského dvora náučný. Prvou časťou je práve táto brigáda aj pre rodičov aj učiteľov, na ktorej zeleň dvora upravujeme. Ďalšiu časť máme naplánovanú na jar, kedy budeme sadiť ovocné stromy, stromy a opäť aj zeleninu. Zároveň chceme osadiť stĺpiky s informáciami pre deti, ako sa ktorý strom volá, čo pre prírodu znamená a podobne.“

Hotovo
Hotová dopadová plocha

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201