INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Na prospech detí a mládeže sídliska

Na prospech detí a mládeže sídliska

Vytvárať komunitné prostredie, venovať sa potrebám detí a tínedžerov a podporovať ich v záujmových aktivitách je v prostredí sídliska dôležité. Novo zrekonštruované priestory na Furdekovej ulici aktuálne slúžia aj tomuto účelu.    

Miestne zastupiteľstvo ešte na konci roku 2013 vyhovelo žiadosti Občianskeho združenia KASPIAN  zrekonštruovať priestory po bývalom klube Slniečko na Furdekovej ulici. Po približne rok trvajúcej obnove je dnes toto miesto opäť určené deťom a mladým.

„S OZ KASPIAN sme spolupracovali najmä v oblasti športu. Napríklad pri súťaži jazdcov na bicykloch Concrete Jungle Jam. Niekoľkokrát sme spolu s predsedom komisie kultúry a športu navštívili podujatia priamo v centre združenia, vtedy ešte na Ambroseho ulici,“ hovorí Robert Schnürmacher z MČ Petržalka, oddelenia školstva, kultúry a športu.

Mestská časť už v roku 2005 dala združeniu do prenájmu skatepark. Úlohou bolo, rovnako ako v prípade Furdekovej, tento priestor obnoviť,  udržiavať a vykonávať terénnu sociálnu prácu. Vďaka predchádzajúcej spolupráci a poznaní činnosti združenia sa úrad opätovne rozhodol podporiť jeho nízkoprahové aktivity. „Hľadali sme väčší a vyhovujúcejší priestor, v ktorom by sme mohli poskytovať naše služby. To, že nám bolo umožnené zrekonštruovať pôvodné priestory na Furdekovej, sa stalo pre nás výzvou, ale zároveň aj radosťou. V súčasnosti sa chceme udomácniť nielen v novej budove, ale najmä v novej komunite. S novou adresou totiž prichádzajú noví ľudia – deti, tínedžeri, ale aj ich rodičia,“ dopĺňa Radka Hrnčiarová z OZ KASPIAN.

S blížiacim sa decembrom sa pripravujú v KASPIAN-e rôzne predvianočné aktivity. V pláne je napríklad Mikulášska párty. „Radi by sme obdobie konca  roka využili tiež k poďakovaniu našim sponzorom a partnerom za finančnú i materiálnu pomoc. A, samozrejme, veľká vďaka patrí  všetkým našim dobrovoľníkom a zamestnancom za ich odhodlanie  pracovať v prospech neziskového sektora a nízkoprahu. Zabudnúť nemôžeme ani na naše decká, pre ktoré sme tu, a ktorých záujem je pre nás dôkazom, že naša práca má zmysel,“ hovorí Hrnčiarová.

Dostupnosť služieb všetkým mladým, hry, zábava, ale i učenie a podpora v rozhodovaní je poslaním nízkoprahových centier. KASPIAN je jedným z nich a nové priestory môžu byť cestou ako tieto služby rozšíriť. V tomto duchu sa vyjadruje aj Schnürmacher z MČ Petržalka: „Verím, že umožnia činnosť združenia prehĺbiť a urobiť ešte atraktívnejšou.“

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.