INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Krajina Rozprávkovo

Krajina Rozprávkovo

Pri príležitosti medzinárodného dňa knižníc sa žiaci 3. ročníka ZŠ Nobelovo námestie zapojili do celoslovenského projektu pod záštitou ministra školstva SR Petra Plavčana s názvom Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Akciu zorganizovala koordinátorka školskej knižnice Iveta Uhrinová v spolupráci s pani učiteľkou Silviou Božkovou.

rozpravkovo, školáci

V školskej knižnici – v Krajine Rozprávkovo privítali žiakov 3.B rozprávkové postavy – Šípková Ruženka a Kocúr v čižmách. Nasledovali hádanky o rozprávkových postavách, ktoré si pripravili kamaráti z 3.B. Žiaci 3.A predviedli kruhovú hru so spevom O Šípkovej Ruženke, spoločne odpovedali na Ruženkine úlohy vo forme kvízu na opakovanie literárnych pojmov, pracovali v skupinách na rozprávkovom pracovnom liste. Spolužiaci z 3.A zahrali dramatizáciu ľudovej rozprávky Domček, domček, kto v tebe býva. Spoločne sa snažili uhádnuť rozprávkové hádanky s hudobnými ukážkami.

V závere akcie si prevzali za aktívnu účasť sladké odmeny a kartičky rozprávkových postáv. Obyvatelia krajiny Rozprávkovo – rozprávkové postavičky sa potleskom rozlúčili so svojimi kamarátmi a tešia sa na ich ďalšiu návštevu.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201