INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

V MŠ Lachova pribudla nová trieda

V MŠ Lachova pribudla nová trieda

Samospráva vytvára nové miesta v prvom rade zriaďovaním nových tried v existujúcich materských školách ale aj zriaďovaním elokovaných tried na základných školách. V októbri tohto roku zverilo mesto do správy mestskej časti zdevastovanú budovu bývalej materskej školy na Vyšehradskej ulici, v ktorej už začalo prebiehať čistenie priestorov.
škôlka, škôlkári, trieda

Na prebudovanie bývalého školníckeho bytu na novú triedu s kapacitou 18 miest v MŠ Lachova získala mestská časť dotáciu vo výške 5 tisíc eur z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v projekte „Naša škôlka – náš kraj“. Celkový výška nákladov ma rekonštrukciu a zariadenie bola viac ako 22 tisíc eur. Trieda je zriadená pre 5 až 6 ročné deti, teda deti, ktoré majú rok pred nástupom plnenia povinnej školskej dochádzky. Samospráva vybudovala nielen priestory pre výchovu a vzdelávanie, ale aj hygienické zariadenia a potrebný počet skriniek. Nové priestory „pokrstili“ rodičia spolu s deťmi, ktoré si pre nich pripravili pekný program.
škôlka, toalety, záchod, umyvadlo
Od januára k tejto triede pribudnú 4 nové elokované triedy MŠ Iľjušinova s kapacitou 88 miest v ZŠ Tupolevova a od februára v ZŠ Nobelovo námestie 2 elokované triedy MŠ Röntgenova s kapacitou 40 miest. Rekonštrukciou objektu bývalej materskej školy na Vyšehradskej ulici sa už budú zaoberať poslanci novozvoleného miestneho zastupiteľstva.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky