INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Šampióni v udržateľnosti

Šampióni v udržateľnosti

Vyškolené ambasádorky spoločnosti Henkel, Lucia Filova a Eva Čerbová predstavili Projekt Šampióni v udržateľnosti žiakom tretieho a štvrtého ročníka ZŠ Dudova 2. Deti sa zoznámili s témou trvalej udržateľnosti a zábavnou a hravou formou sa dozvedeli, ako môžu zlepšiť životné prostredie. Pretože pri súčasnom spôsobe života, ktorý vedieme, by sme v roku 2050 potrebovali päť planét. Udržateľné správanie nám má pomôcť predlžiť život na Zemi a zachrániť našu planétu. Týmito argumentmi vysvetľovali ambasádorky podstatu a cieľ projektu. Žiaci sa počas hodiny aktívne zapájali do diskusie. „Teraz viem, že musím šetriť elektrinu, vodu, nesmiem ubližovať chráneným zvieratkám a znečisťovať prírodu,“ uviedla Kristínka, žiačka štvrtého ročníka.
Žiakov zaujal aj krátky animovaný film, a to domácnosťou, postavičkou zemegule a správnymi aj nesprávnymi domácimi návykmi členov rodiny ku životnému prostrediu.

To, čo žiaci videli, mohli farebne vyjadriť v pracovných listoch. Mali za úlohu vymaľovať všetky veci v domácnosti, kde sa dá šetriť (neplytvať vodou, nepoužívať veci jednorazovo, triediť obaly, znižovať objem odpadu).

žiaci

Na záver prišlo veľké prekvapenie. Za húževnatosť a usilovnosť odmenili každého tričkom a diplomom s titulom šampión v udržateľnosti. Spokojnosť s projektom vyjadrili nielen žiaci, ale aj učiteľky. Do projektu sa môžu zapojiť aj ostatné ZŠ prostredníctvom prihlasovacieho formuláru na webovej stránke www.sampioni.sk. Projekt je pre školy bezplatný.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky