INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Šampióni v udržateľnosti

Šampióni v udržateľnosti

Vyškolené ambasádorky spoločnosti Henkel, Lucia Filova a Eva Čerbová predstavili Projekt Šampióni v udržateľnosti žiakom tretieho a štvrtého ročníka ZŠ Dudova 2. Deti sa zoznámili s témou trvalej udržateľnosti a zábavnou a hravou formou sa dozvedeli, ako môžu zlepšiť životné prostredie. Pretože pri súčasnom spôsobe života, ktorý vedieme, by sme v roku 2050 potrebovali päť planét. Udržateľné správanie nám má pomôcť predlžiť život na Zemi a zachrániť našu planétu. Týmito argumentmi vysvetľovali ambasádorky podstatu a cieľ projektu. Žiaci sa počas hodiny aktívne zapájali do diskusie. „Teraz viem, že musím šetriť elektrinu, vodu, nesmiem ubližovať chráneným zvieratkám a znečisťovať prírodu,“ uviedla Kristínka, žiačka štvrtého ročníka.
Žiakov zaujal aj krátky animovaný film, a to domácnosťou, postavičkou zemegule a správnymi aj nesprávnymi domácimi návykmi členov rodiny ku životnému prostrediu.

To, čo žiaci videli, mohli farebne vyjadriť v pracovných listoch. Mali za úlohu vymaľovať všetky veci v domácnosti, kde sa dá šetriť (neplytvať vodou, nepoužívať veci jednorazovo, triediť obaly, znižovať objem odpadu).

žiaci

Na záver prišlo veľké prekvapenie. Za húževnatosť a usilovnosť odmenili každého tričkom a diplomom s titulom šampión v udržateľnosti. Spokojnosť s projektom vyjadrili nielen žiaci, ale aj učiteľky. Do projektu sa môžu zapojiť aj ostatné ZŠ prostredníctvom prihlasovacieho formuláru na webovej stránke www.sampioni.sk. Projekt je pre školy bezplatný.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201