INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka v prúde času

Petržalka v prúde času

Naša ZŠ Pankúchova 4 sa opäť prihlásila už do 10. ročníka súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice podujatím s názvom Bratislava a Petržalka v prúde času.
Podrobný plán školského projektu kládol dôraz na využitie najmä troch prierezových tém: Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra. Plán obsahoval aj návrhy tém projektového vyučovania: doprava, hudba, vojny, šport, remeslá, architektúra, vynálezcovia, zábava, literatúra, kuchyňa, obchod… Jedným z cieľov projektového vyučovania bolo využitie knižničného fondu Školskej knižnice pri ZŠ Pankúchova 4, využitie elektronických kníh a iných IKT.
Spracovaná téma bola najmä o Petržalke. Nechýbala jej dávna, ale aj nedávna história, súčasnosť, prípadne aj predstava blízkej budúcnosti. Tému projektu a spôsob realizácie si zvolili žiaci. Počas troch týždňov mali všetci šancu nejakým spôsobom na projekte participovať.
Jednotlivé prezentácie uvádzali dvaja moderátori z ôsmeho ročníka. Témy projektov aj ich spracovanie boli rôzne, žiaci svoje práce komentovali veľmi zaujímavo a bolo zjavné, že sa na úlohu svedomito pripravili. Celkovo predstavili 13 projektov. Audiovizuálnu techniku obsluhovali prezentujúci žiaci. Počas popoludnia sa všetci zúčastnení dozvedeli obrovské množstvo poznatkov z rôznych oblastí a veru neboli to len žiaci, ktorí za krátky čas získali nové vedomosti. Najčastejšie bolo skloňované slovo Bratislava a Petržalka, respektíve ich staršie názvy, čím sa naplnil aj jeden z cieľov – kladený dôraz na regionálnu výchovu. Spomeňme aspoň niektoré odprezentované témy so zameraním na Petržalku: Šport v Petržalke, Kuchyňa našich starých materí, Druhá svetová vojna a petržalský bunker B-8, Spojenie pravého a ľavého brehu Dunaja, Od Apolla k Apollu, Futbalová Petržalka, Architektúra v Petržalke a iné.
Väčšina žiakov našej školy sa narodila v Bratislave a Petržalka je ich domovom. Domovom čoraz krajším a príťažlivejším. Petržalka a územie, na ktorom toto najväčšie slovenské sídlisko leží, má bohatú históriu, o ktorú sa treba zaujímať, spoznávať ju a veríme, že ju čaká skvelá budúcnosť. Skrýva pre nás ešte mnoho tajomstiev, stačí ich len objaviť.
Školská akcia k Medzinárodnému dňu školských knižníc nás, mladších aj starších Petržalčanov, duchovne obohatila. Ľudí, ktorých máme radi, zvyčajne dobre poznáme. Petržalku, miesto kde žijeme, chceme ešte viac spoznávať. Chceme, aby sa jej darilo, aby sme v nej žili ako hrdí Petržalčania.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky