INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pastiersku kapsičku volajú stopou bieleho muža

Pastiersku kapsičku volajú stopou bieleho muža

Ďalším prednášajúcim Petržalskej super školy bol vedúci vedecký pracovník Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied a profesor botaniky na Karlovej univerzite v Prahe profesor RNDr. Karol Marhold, CSc.
Zaoberá sa systematikou vyšších rastlín, kde využíva široké spektrum metodických prístupov vrátane štúdia chromozómov, molekulárnych aj morfologických metód. Je spoluautorom viacerých knižných publikácií a viac ako stovky vedeckých článkov uverejnených v medzinárodných časopisoch. Je generálnym sekretárom Medzinárodnej asociácie pre taxonómiu rastlín, ktorá združuje špecialistov zo všetkých kontinentov. V prednáške s názvom Kuriozity zo sveta rastlín predstavil menej známe aj známejšie kultúrne rastliny a divo rastúce rastliny, ktoré sa využívajú ako potraviny, na prípravu nápojov, ale aj ako liek. Ďalej uviedol príklady slovenských orchideí aj orchideí, ktorých kvety tvarom napodobňujú hmyz, aby prilákali opeľovačov. Poukázal na príklady jedovatých rastlín, ktoré môžu poškodiť zdravie už pri letmom dotyku alebo pri požití. Profesor siedmakom objasnil aj fungovanie parazitických a hmyzožravých rastlín. Na záver zhrnul históriu kveteny strednej Európy a vplyv ľadových dôb na jej vývoj. Okrem mnohých kuriozít sa žiaci dozvedeli napríklad aj to, že nenápadná, ale veľmi rozšírená rastlinka Pastierska kapsička, je americkými Indiánmi nazývaná Stopa bieleho muža.
Každá trieda si z prednášky odniesla aj balík rôznych čísel vedeckého časopisu o vede a technike Quark, ktoré petržalským žiakom darovalo Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré ho vydáva v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied. Žiaci časopisy využijú nielen počas vyučovania, ale aj pri tvorbe rôznych vedeckých projektov. Na decembrovú prednášku Obrie dôsledky trpasličej technológie sa už teraz môžu tešiť ôsmaci. Prednášať ju príde popredný slovenský fyzik a vedúci vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c., ktorý sa zaoberá fyzikou polovodičov, kovov, elektronických súčiastok, laserovou technikou, röntgenovou optikou, nanovedou a nanotechnológiou a je autorom vyše 400 vedeckých publikácií, 8 patentov a 10 kníh literatúry faktu.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky