INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Slovenské deti hrali bulharskú hudbu

Slovenské deti hrali bulharskú hudbu

Začiatkom októbra zavŕšili pedagógovia Základnej umeleckej školy Jána Albrechta so svojimi žiakmi záverečnú časť projektu s názvom Slovenské deti hrajú bulharskú hudbu. Vycestovali do hlavného mesta Bulharska Sofie, kde sa slávnostným koncertom, venovaným skladateľovi detskej klavírnej tvorby Paraškevovi Chadžievovi a 1 150 výročiu Veľkomoravskej misie solúnskych vierozvestcov Cyrila a Metoda, predstavili sa domácemu publiku.

Program koncertu bol zameraný na skladby spomínaného autora, jeho klavírne cykly – Detský album, Téma a variácie, 15 malých prelúdií, Babičkina rozprávka. Na precíznom naštudovaní a usmernení interpretačných výkonov, tiež na podnetnom námete projektu – poznávať hudbu iných krajín a jeho úspešnej realizácii má zásluhu prof. Mgr. art. Venceslava Ilievska, ktorej patrí poďakovanie za vynaloženú námahu a organizačné úsilie. V spolupráci s riaditeľstvom ZUŠ Jána Albrechta, riaditeľkou Luciou Celecovou a Centrálnou hudobnou školou v Sofii, sa uskutočnilo podujatie, ktorého výsledkom sú noví priatelia a mnoho radostných zážitkov. Koncert mladých slovenských hudobníkov v historickej koncertnej hudobnej sále hodnotili odborníci ako mimoriadne úspešný.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky