INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Šampióni v udržateľnosti v Petržalke

Šampióni v udržateľnosti v Petržalke

Spoločnosť Henkel Slovensko odštartovala v septembri tohto roku projekt Šampióni v udržateľnosti, ktorý je určený pre základné školy na celom Slovensku. Cieľom projektu je poukázať na možnosti, ako môžu deti a spolu s nimi rodičia a škola, prispieť k zlepšeniu životného prostredia a k podpore trvalej udržateľnosti nášho okolia. Vyškolení zamestnanci spoločnosti, tzv. ambasádori udržateľnosti, hravou formou predstavujú žiakom každodenné návyky, ktoré pomôžu chrániť životné prostredie. Zhasnúť svetlo pri odchode z miestnosti, vypínať vodu, keď ju práve nepotrebujeme, nepoužívať veci jednorázovo a triediť odpady. dievca kreslí domácnost Aj ZŠ Gessayova 2, ktorá sa do projektu zapojila prostredníctvom webovej stránky www.sampioni.sk, navštívila vyškolená ambasádorka. Eva Čerbová vysvetlila na názorných príkladoch počas interaktívnej vyučovacej hodiny žiakom 3. a 4. ročníka, ako sa môžeme v domácnosti (napr. v kuchyni, obývačke či v kúpeľni) správať šetrne. Žiaci sa iniciatívne zapájali do diskusie. V rámci jednej vyučovacej hodiny maľovali do pracovných zošitov, pozerali animovaný film a rozprávali sa o návykoch, ktoré môžu aj deti zaviesť v ich domácnostiach. Téma udržateľnosti sa tak bližšie dostane k im súrodencom, rodičom aj starým rodičom. V závere vyučovacej hodiny boli deti odmenené aj certifikátom, ktorým sa stali šampiónmi udržateľnosti.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky