INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Šampióni v udržateľnosti v Petržalke

Šampióni v udržateľnosti v Petržalke

Spoločnosť Henkel Slovensko odštartovala v septembri tohto roku projekt Šampióni v udržateľnosti, ktorý je určený pre základné školy na celom Slovensku. Cieľom projektu je poukázať na možnosti, ako môžu deti a spolu s nimi rodičia a škola, prispieť k zlepšeniu životného prostredia a k podpore trvalej udržateľnosti nášho okolia. Vyškolení zamestnanci spoločnosti, tzv. ambasádori udržateľnosti, hravou formou predstavujú žiakom každodenné návyky, ktoré pomôžu chrániť životné prostredie. Zhasnúť svetlo pri odchode z miestnosti, vypínať vodu, keď ju práve nepotrebujeme, nepoužívať veci jednorázovo a triediť odpady. dievca kreslí domácnost Aj ZŠ Gessayova 2, ktorá sa do projektu zapojila prostredníctvom webovej stránky www.sampioni.sk, navštívila vyškolená ambasádorka. Eva Čerbová vysvetlila na názorných príkladoch počas interaktívnej vyučovacej hodiny žiakom 3. a 4. ročníka, ako sa môžeme v domácnosti (napr. v kuchyni, obývačke či v kúpeľni) správať šetrne. Žiaci sa iniciatívne zapájali do diskusie. V rámci jednej vyučovacej hodiny maľovali do pracovných zošitov, pozerali animovaný film a rozprávali sa o návykoch, ktoré môžu aj deti zaviesť v ich domácnostiach. Téma udržateľnosti sa tak bližšie dostane k im súrodencom, rodičom aj starým rodičom. V závere vyučovacej hodiny boli deti odmenené aj certifikátom, ktorým sa stali šampiónmi udržateľnosti.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201