INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prestížne ocenenia na Bzovícku a Turniansku

Prestížne ocenenia na Bzovícku a Turniansku

V tomto roku sa nositeľmi titulov Najlepšia materská škola a Najlepšia základná škola na Slovensku, udeľované každoročne Slovenským olympijským výborom, stali dve petržalské školy. Titul Najaktívnejší organizátor získal tiež Petržalčan.

Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska sú najväčším celoročným projektom Slovenského olympijského výboru. Pod záštitou prezidenta SR sa konajú každoročne už od roku 2008. Cieľom organizovania festivalov je podnietiť zodpovedných, aby pochopili význam športovania nielen pre zdravý vývoj detí a mládeže, ale aj vzbudili ich záujem o šport a získali ich pre aktívne a pravidelné cvičenie.

Olympijský festivalu nádejí odštartoval tradičný päťtýždňový festival Dni Petržalky v júni tohto roku. Okrem cien, ktoré po vyhodnotení zápolenia získajú deti a žiaci za svoje športové výkony, udeľuje Slovenský olympijský výbor ocenenia najlepším a najaktívnejším materským, základným a stredným školám z celého Slovenska. V tomto roku si prestížne ocenenie odniesli dve petržalské školy – MŠ na Bzovíckej a ZŠ na Turnianskej ulici. K tomuto celoslovenskému úspechu si Petržalka môže pripísať aj ocenenie Najaktívnejšieho organizátora podujatí Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska, ktoré z rúk predsedu Slovenského olympijského výboru – Františka Chmelára – prijal PaedDr. Robert Schnürmacher, pracovník oddelenia školstva, kultúry a športu miestneho úradu Petržalka.

Slávnostné vyhodnotenie Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska 2012/13 sa uskutočnilo v Hornom Smokovci. Každá ocenená škola získala od Slovenského olympijského výboru aj športový materiál v hodnote 200 eur, ktorý ocenia najmä pri prípravách na ďalší ročník Olympijského festivalu nádejí.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky