INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Policajtky s deťmi

Policajtky s deťmi

S preventívnym projektmi Správaj sa normálne sa aj tento školský rok stretne šesť petržalských základných škôl. S petržalskými policajtkami sa bude pravidelne stretávať 243 piatakov, aby sa podrobnejšie zoznámili nielen s prácou a úlohami polície, ale najmä s pravidlami v cestnej premávke predovšetkým z pohľadu chodcov a cyklistov. Bokom nezostanú ani témy zaoberajúce sa škodlivými látkami, ako sú drogy, fajčenie a alkohol, ale ani riziká internetu a sociálnych sietí. Mnohé z tém vedú k priamemu nácviku asertívneho správania sa detí a zaoberajú sa problematikou predsudkov, diskriminácie a rasizmu, pričom vštepujú deťom tolerantné správanie a rešpektovanie uznávaných pravidiel.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201