INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Osamelosť, nepochopenie, strach a odlišnosť eliminuje materská škola hipoterapiou

Osamelosť, nepochopenie, strach a odlišnosť eliminuje materská škola hipoterapiou

Materskú školu na Iľjušinovej ulici v Petržalke, ako jednu z mála v Bratislave, navštevujú aj autistické deti. Pedagógovia využívajú formu moderných edukačných metód, vďaka ktorým deti ľahšie nadväzujú nové kontakty so svojimi „zdravými“ rovesníkmi. Medzi deťmi tak navzájom vznikajú kamarátske vzťahy v prirodzenom prostredí škôlky. Od septembra pomáhajú s integráciou detí aj poníky, ktoré vyčarujú úsmev na tvári všetkým deťom bez rozdielu. „Som rád, že naša materská škola prichádza s novými aktivitami, ktorými posilňujú školskú integráciu zdravých i chorých detí. Vytvárajú nové terapeutické stratégie, ktoré pozitívne pôsobia na emocionálne správanie sa detí, a to všetko v čase finančných ťažkostí, keď samospráva bojuje doslova o každé euro,“ oceňuje aktivitu starosta V. Bajan.

hipoterapia

Na školskom dvore deti spoločne očakávajú príchod poníkov, hladkajú ich, kŕmia jablkom a mrkvičkou, vodia ich za vôdzku a pod dozorom starostlivých trénerov sa vozia na štvornohých miláčikoch. Odvaha a nebojácnosť pri vození na poníkoch je odmenená vzájomných potleskom a úsmevom. „Hipoterapiou vytvárame priestor, v ktorom zdravé deti bez predsudkov a zábran komunikujú so slabšími vrstovníkmi, učia sa pomáhať slabším a vzájomne prejavovať empatiu,“ povedala riaditeľka škôlky Mária Králiková.

Integrovanú výchovu a vzdelávanie pedagógovia rozšírili aj o ďalšie metódy, ako je muzikoterapia, arteterapia, canisterapia a terapia metódou snoozelen v špeciálnej učebni s vodnou posteľou. Učiteľky cielene využívajú aj individuálne formy integrácie. Pod vedením pedagóga sa deti s poruchou autistického spektra podľa svojich individuálnych možností a schopností zapájajú do hier s intaktnými deťmi, zúčastňujú sa na edukačných aktivitách v bežných triedach obohatených o využívanie interaktívnej tabule, digitálnej kamery a fotoaparátu, digitálneho mikroskopu, skypu a iných moderných pomôcok. Deti s autizmom sa pravidelne stretávajú na všetkých podujatiach organizovaných školou, kde sa učia aj napodobňovaním zdravých vrstovníkov. Malé deti zvládajú integráciu na výbornú, z čoho majú obrovskú radosť nielen pedagógovia, ale predovšetkým ich rodičia.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Ochrana osobných údajov: kliknite SEM.