INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Medzinárodný deň knižníc

Už niekoľko rokov sa žiaci ZŠ Budatínska pod vedením svojich učiteľov zapájajú do súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Tento rok sa 28. október niesol v znamení hesla: Školské knižnice: Brána do života. Projekt pripravili pani učiteľky 1. stupňa pre žiakov 2.- 4. ročníku. Bránou do života vošli žiaci do školskej knižnice, kde ich čakal zaujímavý program: deti recitovali, hrali divadielko, pantomímu, predviedli pásmo slávnych citátov o knihách. Čitateľské zručnosti si overili v kvíze, ktorý pripravila p. učiteľka Gotthardová. Tešili sa z každej správnej odpovede, aj z odmeny za ňu. S vlastnou tvorbou sa predstavila žiačka 4. B – Ema Flašková. Aj takouto formou sa snažia p. učiteľky o rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov. Teší nás, že pozvanie prijala aj pracovníčka Miestnej knižnice na Litavskej 14 Mgr. T. Gaplovská. V znamení kníh sa niesol celý deň.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201