INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Keď chceme hovoriť o svetle, musíme najprv spraviť tmu

Keď chceme hovoriť o svetle, musíme najprv spraviť tmu

Týmito slovami odštartoval prvú prednášku Petržalskej super školy doktor Dušan Chorvát, PhD., zástupca riaditeľa Medzinárodného laserového centra, ktorý prišiel petržalským ôsmakom porozprávať o laseroch a fotonike. Slávnostné otvorenie 1. ročníka Petržalskej super školy v Dome kultúry Zrkadlový háj odštartovalo sériu ďalších vedeckých prednášok pre žiakov druhého stupňa všetkých petržalských základných škôl a Rusoviec. Prvá prednáška bola zameraná na priblíženie princípov laseru a výsledkov fotonického výskumu pri procese hľadania nových aplikácií svetla pre prospech ľudí. Prednáška s názornými ukážkami skutočných laserov ôsmakov zaujala, čoho dôkazom boli ich zvedavé otázky, napríklad aký je vplyv farby na účinnosť lasera alebo aký dlhý môže byť laserový lúč.

Dr. Dušan Chorvát, PhDr.
Dr. Dušan Chorvát, PhDr.

„Svetlo je podivuhodný fenomén, ktorý po stáročia podnecuje k prelomovým objavom. Môžeme oprávnene očakávať, že nastupujúce obdobie bude vekom fotoniky – disciplíny na rozhraní fyzikálnych a technických vied, ktorá skúma a využíva vznik, prenos a zaznamenávanie svetla a iných foriem žiarivej energie,“ povedal Dr. Dušan Chorvát. To, že aj táto prednáška splnila svoj cieľ, potvrdili pedagógovia ZŠ Budatínska: „Práve žiaci 8. ročníka sa na hodinách fyziky učia o svetle a jeho vlastnostiach. Toto bola opäť jedna vydarená, zaujímavá a praktická ukážka zážitkového vyučovania.“

Petrzalska_super_skola-9

Spoluprácu na projekte Petržalská super škola medzi mestskou časťou Petržalka a Slovenskou akadémiou vied aj teraz potvrdili podpisom Memoranda o spolupráci starosta Petržalky Vladimír Bajan a vedecký sekretár Slovenskej akadémie vied Dušan Gálik.

Petrzalska_super_skola-12

Pre petržalských šiestakov, siedmakov a ôsmakov sú pripravené prednášky na zaujímavé témy ako Hmyz z čias dinosaurov, Každodenná sociológia, Supravodivosť a plášť neviditeľnosti alebo Čo je hmota. Prednášajúcimi v tomto ročníku budú opäť najväčší odborníci slovenskej vedy ako profesorka Mária Kusá, docent Fedor Gömöry, doktor Rušín, Nagaj či spoluautor projektu doktor Vršanský.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201