INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Bunkre si nedáme, radšej ich zbúrame

Bunkre si nedáme, radšej ich zbúrame

Branné športové hry v školách si pamätajú starší. Ako školopovinní mali hry známkované ako povinnú telesnú výchovu. Dnešná mládež o tento druh športovej zábavy neprejavuje veľký záujem a nemá ani motiváciu, okrem výnimiek, ktorých nie je málo. V priestoroch vojenského bunkra BS-8 pripravili príslušníci Regrutačnej skupiny Bratislava koncom októbra pre 60 študentov Gymnázia Alberta Einsteina Bratislava branno-športový deň pod názvom Deň odvahy. Na začiatku sa študenti rozdelili do družstiev a s nadšením a nedočkavosťou čakali, čo sa dozvedia a kedy sa dostanú do útrob bunkra. Gymnazistov zoznámil s históriou – od budovania až po súčasnosť – dobrovoľník a záchranca bunkra fotograf Miroslav Košírer, ktorý založil občianske združenie Zachráňme petržalské bunkre.

vojenská polícia, bunker

V bunkri sú vystavené zaujímavé fotodokumenty a vojnové artefakty z prvej a druhej svetovej vojny, zahrnuté sú aj dejiny Československej a Slovenskej armády. Gymnazistov takýto druh prednášky veľmi zaujal, pretože si jednotlivé historické predmety, uniformy, zbrane mohli pozrieť zblízka a vyskúšať si ich. Pre mládež boli pripravené aj stanovištia, kde mohli ukázať svoju zdatnosť a presnú mušku. Pri hode „granátom“ na cieľ sa nejeden zapotil, aby trafil aspoň raz sud, ktorý imitoval nepriateľa. Streľba zo vzduchovky na pevný a sklápací terč zo vzdialenosti 10 m zaujala všetkých, pretože väčšina z nich strieľala po prvý raz.

gymnazisti pozeraju

Príslušníci Vojenskej polície Bratislava si pre študentov pripravili statickú ukážku služobného vozidla, ručných zbraní a techniku zajatia páchateľa. Súčasťou bola aj prehliadka okolia vojenského bunkra, kde si mohli pozrieť pechotnú priekopu s vystavenými fotodokumentmi, železnú oponu symbolizujúcu pád socialistického režimu, vojenský cintorín, v ktorom sú pochovaní vojaci z 1. svetovej vojny a neďaleký hraničný kameň, pri ktorom sa dozvedeli o vzniku štátnych hraníc a hraničnom pásme. V regrútskom stane sa dozvedeli o súčasných Ozbrojených silách SR, ktoré tento rok oslavujú svoje 20. výročie. Študenti sa zaujímali aj o možnosti, ako sa stať profesionálnym vojakom a o štúdiu na Akadémii ozbrojených síl. Zároveň si vyskúšali aj novodobú výstroj profesionálneho vojaka – nosný modulárny systém. Pre školy sa v posledných rokoch vojenský bunker BS-8 stal vyhľadávaným a dôstojným kultúrnym miestom na organizovanie rôznych športových a cykloturistických podujatí.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416