INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Aká je kvalita potravín?

Aká je kvalita potravín?

Aká je kvalita slovenských potravín, systém jej kontroly dnes a v minulosti, či ako sa vyrába biovíno – to je len niekoľko z tém, ktoré zaujímali študentov Gymnázia na Pankúchovej ulici v Petržalke. V jeden novembrový deň zorganizoval školský Euroklub prezentáciu na tému Kvalita života v Európskej únií.

Zapojil sa tak do projektu Euroscola, ktorého cieľom je diskusia o Európskej únii, o jej možnom smerovaní, úspechoch a problémoch, o členstve Slovenska a mieste mladých ľudí v EÚ. Študentka Ľudmila Cmarková, členka Euroklubu: „V súčasnosti sa odhalilo mnoho potravinových škandálov, a preto sme sa rozhodli pre tému Kvalita života v EÚ s dôrazom na problematiku kvality potravín. Na našu prezentáciu sme pozvali odborníka, profesora Ján Šajbidora, dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie z Slovenskej technickej univerzity. Sme naozaj spokojní, pretože počas diskusie sme sa dozvedeli všetky informácie, ktoré nás zaujímali.“

Prezentácia bola v školskej klubovni, kde neostala voľná ani jediná stolička. Okrem kvality našich potravín sa študenti zaujímali aj o riziká konzumácie energetických nápojov, škodlivé látky v potravinách, príčiny ich vzniku a možné zdravotné následky. Profesora J. Šajbidora, ktorý trpezlivo a veľmi zrozumiteľnou formou odpovedal na ich otázky, sa pýtali aj na konkurencieschopnosť slovenských potravín na európskom trhu či problematiku biopotravín a ich kontroly.

Školský Euroklub funguje na Gymnáziu Pankúchova už 4 roky. Založili ho profesorky Ľubica Magnússon a Eva Kušteková a jeho členmi sú študenti zo všetkých ročníkov. Euroklub sa zaoberá politickým dianím v Európskej únii. Jeho cieľom je oboznamovanie študentov s európskou úniou a jej fungovaním. Účasťou na programe Euroscola, sa jeho členovia zapojili do súťaže o dvojdňový zájazd do Štrasburgu. Tak im držme palce.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201