INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu

V rámci Európskeho týždňa športu sa v Materskej škole na Röntgenovej ulici 16  veselo športovalo. Hneď v pondelok sme začali jesennou olympiádou, v rámci ktorej deti absolvovali klasické olympijské disciplíny ako beh, skok či hod šiškou. Deti si však vyskúšali aj netradičné disciplíny ako hod malou detskou metlou, alebo kotúľanie fit lopty okolo méty a späť. V utorok sme pokračovali v športovom duchu a deti sa zúčastnili na jumpingu  (skákanie na trampolínach) pod vedením kvalifikovaných trénerov.

Rozžiarené a šťastné tváre detí boli dôkazom toho, že pohyb a športové aktivity nie sú našim deťom cudzie. Nám zostáva len dúfať, že sme aspoň malou kvapkou prispeli k tomu, aby si naše deti vytvorili pozitívny vzťah k športu, športovým aktivitám a tým predchádzali obezite a kardiovaskulárnym ochoreniam.  V športových aktivitách sme samozrejme pokračovali až do konca týždňa rannými cvičeniami, rôznymi pohybovými a hudobno – pohybovými hrami.

Silvia Dekanová, riaditeľka MŠ

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201