INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Boli sme na Devíne

Detská organizácia Bratislavský Fénix zorganizovala pre deti zo špeciálnej školy Žehrianska putovanie po Dunaji na hrad Devín. Putovanie finančne podporil Miestny úrad Petržalka. Pre deti to bolo veľmi pekné podujatie. Mali možnosť prežiť panoramatickú plavbu popod bratislavské mosty s nezvyčajnými pohľadmi na mesto z paluby vyhliadkovej lode. Prvýkrát zažili pohľad z lode na starú historickú časť Bratislavy a jej nábrežie, mohli sa pokochať pohľadom na mohutný Bratislavský hrad, aj na most SNP a most Lafranconi. Prihovorili sa im aj dunajské lesy, vlastne ich videli takto z lode tiež prvýkrát a boli prekvapení ich veľkosťou a mohutnosťou.

Netrvalo dlho a už sa ukázal stredoveký hrad Devín, ktorý sa hrdo vyníma na skale vo výške 212 metrov nad morom. Deti mali k dispozícii informačný materiál, kde sa mohli o ňom dočítať základné informácie. Najviac sa im páčila tá o vežičke, ktorá sa nazýva Panenská, pretože je spojená s úžasným príbehom lásky. Mohli si ju obzrieť, keď prechádzali popod ňu na hrad. Mnoho detí si Panenskú vežičku odfotografovalo.

Skoro všetky deti po prvýkrát videli, ako sa vlieva rieka Morava do Dunaja. Hlavne pohľad z hradu bol pre ne nezabudnuteľný. Tento rok nám prialo aj počasie, bolo krásne slnečno, takže sme si mohli vychutnať pohľady z hradu Devín, najmä na Rakúsko a na Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla.

Plavba loďou sa stáva čoraz obľúbenejším spôsobom prepravy. Deti túto plavbu milujú. Celé putovanie na Devín bolo podľa detí skvelé. Už sa tešia na budúci rok, že im Miestny úrad Petržalka zasa prispeje na takú skvelú akciu a ďalšie deti zo špeciálnej školy Žehrianska sa budú môcť zúčastniť na tomto podujatí.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201