INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalská super škola

Petržalská super škola

V minulom školskom roku sa zapojilo do jedinečného projektu Petržalská super škola 2 515 žiakov druhého stupňa petržalských základných škôl. Takmer stovka šiestakov, siedmakov a ôsmakov vypracovala vynikajúce projekty a svoje práce prezentovali pred špičkovými vedcami na zámku v Smoleniciach, kde si prevzali aj hodnotné ceny od Slovenskej akadémie vied a mestskej časti Petržalka.

Pilotný nultý ročník v školskom roku 2012/2013 sa stretol s pozitívnymi ohlasmi nielen priamo zainteresovaných – učiteľov, žiakov a prednášajúcich – ale aj širokej verejnosti. Z tohto dôvodu sa predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek a starosta Petržalky Vladimír Bajan dohodli na pokračovaní projektu zameraného na zvýšenie záujmu o vedu u detí. Projekt je výnimočný tým, že prednášky sú určené všetkým žiakom bez rozdielu a dáva im možnosť nahliadnuť do rôznych vedeckých odborov.

„Veda nie je nuda“ sa stalo mottom Petržalskej super školy a jej brány symbolicky odomknú siedmaci už 15. októbra o 10.30 h v Dome kultúry Zrkadlový háj. Aj v tomto školskom roku je pre žiakov pripravených šesť hlavných prednášok, šesť vedeckých tém a šesť špičkových odborníkov. Na prvej prednáške bude o tom, či sme alebo nie sme vo vesmíre sami, polemizovať s petržalskými žiakmi dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky – profesor RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Očakávaným výsledkom projektu je zvýšenie informovanosti o širokom spektre vedeckých odborov, zvyšovanie ekologického povedomia žiakov a oboznámenie sa s najnovšími poznatkami a trendmi vo vede ako takej. Jednotlivé prednášky majú byť ponímané aj ako prezentácia možností pri výbere budúceho povolania. Prednášky tiež môžu žiakov inšpirovať k samostatnému objavovaniu regionálnych osobitostí Petržalky, podnecovať k osobnej návšteve múzeí, kultúrnych pamiatok, motivovať k exkurziám, výletom do prírody ale aj viesť žiakov k sebapoznaniu a tímovej práci

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky