INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Učíme sa moderne

Učíme sa moderne

Deti sa učia rady, rady objavujú niečo nové, nepoznané. Ich záujmy sa menia, chcú nielen vedieť viac, ale chcú to vedieť rýchlejšie a hneď. Preto sa v našej Materskej škole na Holíčskej 30 snažíme vytvoriť pre ne primerané a podnetné podmienky. Často však zápasíme s problémom financovania obnovy technického vybavenia. Preto sme s radosťou privítali možnosť zúčastniť sa na projekte ,,Učíme sa moderne“. Vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia sme získali grant a pre zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu sme zakúpili prvú interaktívnu tabuľu. Tešia sa z nej hlavne deti. Odvážne, bez zábran riešia úlohy, hádanky, píšu, čítajú, učia sa ochotne a s úsmevom. A pri tom majú presne, čo chcú: Viac, rýchlo a hneď.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201