INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Plot nám maľoval aj Martin Mňahončák

Plot nám maľoval aj Martin Mňahončák

V Materskej škole Bulíkova 25 sa 18. septembra zišlo viacero známych osobností z televíznych obrazoviek, rodičia s deťmi a personál školy. Dôvod? Všetci spolu sme maľovali plot. Združenie Kasička pomoci prispelo nielen prácou, ale aj farbami.

Riaditeľka škôlky Soňa Hanzalová privítala známych aj neznámych a hneď po nej herec Martin Mňahončák priblížil pôsobenie občianskeho združenia Kapsička pomoci a vyzval všetkých na maľovanie plota.

Do maľovania sa pustili všetci zúčastnení: známe osobnosti, rodičia, učitelia, ale aj deti, ktoré s radosťou a pocitom dôležitosti poctivo maľovali plot materskej školy. Zábava striedala prácu a naopak. Krásnymi krokmi spoločenských tancov nás potešili deti z tanečného štúdia Petra Modrovského. Aj tento program v podobe tanečných vystúpení spríjemnil pracovné nasadenie. V malých pracovných prestávkach sme dopĺňali svoje sily výborným občerstvením, ktoré pripravili naše milé kuchárky.

 

Martin Mňahončák
Martin Mňahončák

Pre deti bol pripravený bohatý program rozdelený do viacerých stanovíšť. Čakali tam na ne rôzne športové súťaže ako preťahovanie lanom, hod loptou na tabuľu s číslom, hod obručou na cieľ a množstvo iných súťaží. Vo výtvarnom kútiku deti s nadšením maľovali so známymi seriálovými herečkami. Odvážni chlapci si vyskúšali svoje sily, šikovnosť a obratnosť s boxermi. Tých najmenších zaujal kúzelník, ktorý každého obdaroval balónikovým zvieratkom. Veľkú radosť mali deti aj z veľkého pexesa.

Elena Podzámska
Elena Podzámska

V pauzách mali rodičia s deťmi možnosť porozprávať sa so známymi osobnosťami šoubiznisu, vyfotiť sa s nimi, bližšie spoznať učiteľov a rodičov iných detí, napísať pár milých slov do kroniky, niečo zjesť a vypiť aj navštíviť stánok Kapsičky pomoci. V tomto stánku mohli ľudia prostredníctvom dobrovoľného príspevku urobiť radosť svojim blízkym zakúpením si ručne vyrobených vecí, a súčasne tým prispeli na nasledujúce podujatie pripravované OZ Kapsička pomoci.

Juraj Hrčka
Juraj Hrčka

Ani nepriaznivé počasie v podobe kvapiek dažďa nám nepokazilo radosť z dobre vykonanej a hlavne prospešnej udalosti, ktorá okrem skrášlenia prostredia areálu školy prispela k upevneniu medziľudských vzťahov a vytváraniu dobrého vzťahu detí k škole.

MŠ Bulikova malovanie plota

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201